Klub Študentov Ilirska Bistrica

Naključni fotografiji

DSCN7562 dscn2414-copy

Aktualno

Sveže novice iz Kluba Študentov Ilirska Bistrica :)

Kako potovati za en evro?

Odgovor na zgornje vprašanje nam je podal Izidor Furjan, po izobrazbi geograf in anglist, sicer pa

turistični vodnik, planinski vodnik UIAA z mednarodno licenco in pripravnik alpinizma. Kot smo ga
uspeli spoznati, je pozitiven mlad Štajerec, ki rad potuje – in pri tem zna tudi prihraniti kakšen
kovanec.
Gostili smo ga v petek, 24. novembra 2017, v Knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici. Ko je nam,
aktivistom Kluba študentov Ilirska Bistrica, g. Izidor pisal, ali smo zainteresirani za potopisna
predavanja, nam je med vsemi možnimi naštetimi naslovi v ponudbi najbolj v oči padel Kako potovati
za en evro?. Menili smo, da je to tematika za mlade; saj veste, to smo večinoma tisti, ki študiramo in
nam vsak prihranjen evro šteje. Radovednost nas je gnala naprej in res smo v sodelovanju z mestno
knjižnico pripravili predavanje.
Izidor Furjan nas je najprej vprašal, ali je to res mogoče. Ali bi lahko potovali za en evro? V prostoru je
prevladala tišina, dokler ni neka gospa odgovorila z Da, na štop!. A mladi avanturist, poln idej za
super potovanja, nam je pokazal še sto in eno drugo možnost, kako prihraniti denar. Predstavil nam
je številne avtobusne in letalske prevoznike, ki nudijo prevoze in lete po smešno nizkih cenah. To so
npr. megabus.com, Simple Ekspress, polskibus.com, Volotea itd. Ryanair pa nudi številne popuste za
študente, ki gredo na Erasmus izmenjavo. Kje pa lahko poceni spimo? Najbolj znana je organizacija
oz. metoda Couch surfing, kjer lokalni prebivalci odstopijo kavč ali sobo za kakšno noč ali dve. Na ta
način se tkejo nova poznanstva in prijateljstva, popotniki pa se lahko neposredno soočijo s kulturo in
načinom življenja tamkajšnjih ljudi. Na podoben princip delujeta še Hostelling international in pa
Warm showers – slednji je v prvi vrsti namenjen kolesarjem. Zanimiva je bila tudi ideja workaway.si,
kjer v zameno za neko opravljeno delo lahko spiš in ješ brezplačno. Če pa se znajdemo v kakšnem
mestu in bi si radi ogledali znamenitosti, a ne vemo, kje se lotiti, lahko pobrskamo po spletni strani
Show around, na kateri so navedeni posamezniki, domačini, ki ti ponudijo sprehod in ogled mesta ali
samo druženje.
Ob koncu predavanja nam je gostujoči predstavil še svojo turistično agencijo Izimanijo, pri kateri
organizirajo številna potovanja po Evropi, Afriki in Aziji, nudijo treking potovanja in maturantske
izlete. Več informacij lahko dobite na spletni strani www.izimanija.si.

Kaja Boštjančič
Klub študentov Ilirska Bistrica


RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS

R edna letna skupščina Kluba študentov Ilirska Bistrica

Klub študentov Ilirska Bistrica

Jurčičeva ulica 1

6250 Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, 15. oktober 2017

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA

ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS

 

Na podlagi 5. člena Poslovnika o volitvah v organe Kluba Študentov Ilirska Bistrica

razpisujem kandidacijski postopek za mesta:

 

 • Predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 • Podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 • Tajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 • Blagajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 • Predstavnik dijaške sekcije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 • Član nadzorne komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (3 mesta)
 • Član disciplinske komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (3 mesta)
 • Svetnik v Svet ŠOLS (1 mesto)
 • Svetnik v Zvezo ŠKIS (1 mesto)

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica s

stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica. Pravico biti voljen v Upravni odbor

Kluba študentov Ilirska Bistrica imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica

s stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica, ki so pred tem vsaj eno leto aktivno

sodelovali v Klubu in bili ali vodja vsaj ene projekta ali član nadzorne komisije,

disciplinske komisije ali svetnik kluba.

Člani s statusom dijaka lahko kandidirajo samo za funkcijo predsednik dijaške sekcije

Kluba študentov Ilirska Bistrica. Člani s statusom študenta pa za vse ostale funkcije v

organih Kluba študentov Ilirska Bistrica.

Kandidatura mora vsebovati:

 

- osebne podatke (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča,

telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija)

 

- podpisana izjava kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali

njenega podmladka

 

- podpisana izjava o kandidaturi

 

- opis dotedanjih aktivnostih dela na mladinskem področju, leto včlanitve v

Klub študentov Ilirska Bistrica

 

- potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

 

Ob zaključku kandidacijskega postopka bo Nadzorna komisija Kluba študentov

Ilirska Bistrica v skladu z akti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrala kandidature ter

jih pregledala, sestavila listo kandidatov, jo objavila na spletni strani Kluba ter oglasni

deski Kluba in pripravila material, potreben za izvedbo volitev.

Pisno kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 10. 12. 2017 s priporočeno pošto,

poslano na sedež kluba Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska

Bistrica s pripisom »VOLITVE – ne odpiraj« ali oddano v času uradnih ur.

 

V skladu z volilnim pravilkom Kluba študentov Ilirska Bistrica objavljam dnevni red skupščine, ki bo potekala 15. decembra ob 19h v prostorih sejne sobe na Jurčičevi ulici 1 v Ilirski Bistrici.

 

Dnevni red skupščine:

1. Predlog dnevnega reda

2. Potrditev dnevnega reda

3. Poročilo o delu Kluba študentov ilirska Bistrica za leto 2016/17

4. Finančno poročilo Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2016/17

5. Poročilo Nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2016/17

6. Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2017/18

7. Potrditev in imenovanje volilne komisije

8. Predstavitev kandidatov

9. Volitve v organe kluba

10. Volitve svetnika v Svet ŠOLS

11. Volitve svetnika v Zvezo ŠKIS

12. Razno


Kako potovati za 1 evro?

Bi si rad/a privoščil/a potovanje, a oklevaš zaradi prevelikih stroškov? Hmm … precej znana
situacija …
Izidor Furjan, popotnik, avanturist, odpravar, popotniški novinar, planinski in turistični vodnik,
pravi, da je možno POTOVATI ZA 1 EVRO!

Če želiš izvedeti več, se nam pridruži v petek, 24. 11. 2017, na potopisnem predavanju Kako
potovati za 1 evro? Dobimo se ob 18.00 v Knjižnici Makse Samsa.
Predavanje je seveda brezplačno. 

Se vidimo!


Državni zbor na izredni seji soglasno sprejel Zakon za urejanje položaja študentov

Ljubljana, 24. oktober 2017 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 50. izredni seji Državnega zbora sprejeli Zakon za urejanje položaja študentov, ki ga je pripravila Študentska organizacija Slovenije, ob podpori več kot 16.000 državljanov Republike Slovenije pa ga je vložil prvi med poslanci, predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez.

Dejstvo, da so na ŠOS v podporo Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ) zbrali preko 16.000 podpisov ter da so ga podprli prav vsi poslanci Državnega zbora, kaže na to, da je položaj mladih, še posebej študentov, po krizi v nezavidljivem položaju in da so bile zakonodajne spremembe nujne.

Kljub temu, da so na ŠOS pripravili zakonodajne spremembe, ki so bile realne in ki so upoštevale finančne zmogljivosti državnega proračuna, je bila večina predlogov tekom zakonodajnega procesa spremenjenih in dopolnjenih. Od predlaganih rešitev so bile naslednje sprejete brez sprememb:

 1. študenti na 2. stopnji bolonjskega študija si po novem lahko, tako kot tisti na 1. stopnji, obetajo status študenta do konca študijskega leta tudi če magistrirajo tekom leta, statusu pa se bo študent lahko po novem tudi odpovedal (na primer za potrebe prijave v evidenco brezposelnih oseb);
 2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo z enotnim pravilnikom uredilo položaj študentov s posebnimi potrebami, s čimer se bodo poenotile doslej različne prakse posameznih visokošolskih zavodov;
 3. dijaki in študenti, ki prejemajo štipendijo po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1), bodo lahko tudi med letom zaprosili za prejemanje dodatka za bivanje, če bodo za to izpolnjevali pogoje.

Spremenjeni in nato sprejeti so bili naslednji predlogi:

 1. predlog možnosti koriščenja subvencionirane študentske prehrane je bil spremenjen tako, da bodo študenti po novem upravičeni do koriščenja subvencionirane prehrane do 21.00 ure (in ne do 20.00, kot je veljalo doslej in 22.00, kot je bil predlog ŠOS);
 2. predlog ŠOS, da študenti ohranijo zdravstveno zavarovanje po starših za ves čas, ko so vključeni v izobraževanje je bil spremenjen tako, da so študenti do takšnega zavarovanja upravičeni do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem posameznik dopolni 26 let (in ne do dopolnjenega 26. leta, kot velja doslej).

Iz zakona pa so bili odstranjeni naslednji predlogi:

 1. posebna osebna olajšava za prihodke študentov z naslova občasnega in začasnega dela dijakov in študentov se z ZUPŠ  ne bo dvignila na predkrizno raven, je pa ta ukrep napovedan v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (EVA 2017-1611-0023), ki je že v postopku sprejemanja v Državnem zboru;
 2. možnost koriščenja subvencionirane študentske prehrane med 15. julijem in 15. avgustom;
 3. usklajevanje višine subvencije subvencionirane študentske prehrane, ki že od leta 2012 ostaja na isti višini 2,63 EUR na obrok, kljub temu, da bi se po Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane višina subvencije morala usklajevati dvakrat letno v skladu z gibanjem cen življenjskih potrebščin.

Predsednik ŠOS, Aleksandar Spremo: Veseli smo, da so poslanci državnega zbora sprejeli Zakon za urejanje položaja študentov, ki smo ga pripravili na Študentski organizaciji Slovenije in zanj v enem tednu zbrali skoraj 17.000 podpisov podpore. Gre za odpravo dela varčevalnih ukrepov, ki bodo pripomogli k izboljšanju socialnega položaja študentov. Kljub temu, da se je končno besedilo zakona nekoliko spremenilo od prvotnega, smo zadovoljni, saj gre za pomemben korak v pravo smer. Zahvaljujemo se vsem pristojnim ministrstvom za konstruktiven dialog, vsem poslanskim skupinam za podporo in še posebej predsedniku državnega zbora dr. Milan Brglezu, ki nam je nesebično pomagal tako s formalno vložitvijo kot vztrajno podporo tekom zakonodajnega postopka.

Vir.

 


Spet v šolskih klopeh?

Medtem ko so dijaki že pridno zagnali novo šolsko leto, se študentje šele privajajo na sedenje v
klopeh, poslušanje predavanj … Novo šolsko oz. študijsko leto smo odlično pozdravili tudi na KŠIB-u in
za naše člane pripravili svež, čisto nov Kšibov popustnik, saj vemo, da prav vsak prihranjen evro šteje.
Če boste pri enem izmed spodaj navedenih ponudnikov pokazali svojo veljavno Kšibovo izkaznico,
boste deležni ugodnosti!
Pa poglejmo, kje in koliko lahko prišparate:
 Park Seventeen: 10 % popust na celotno ponudbo do 22. ure (ne velja za nakup tobačnih
izdelkov, izdelkov, ki so že v akciji, in dostavo na dom)
 Okrepčevalnica Trend: 10 % popust ob nakupu kebaba
 Gostilna in pizzerija Triglav: 10 % popust na vse vrste pic in hamburgerjev
 Fitnes studio M: 15 % popust na vse vrste kart za fitnes
 Kozmetični salon Lara: 10 % popust na intenzivno nego za mlade
 Frizerski salon Matea: 8 % popust na storitev
Ne pozabite pa tudi na podaljšanje članarine v Knjižnici Makse Samsa – če ste naš član/ica, znaša
letna članarina 6 € namesto 8 €.

Fotografija osebe Klub Študentov Ilirska Bistrica KŠIB.

Verjetno vas tudi zanima, kje in kako si lahko podaljšate članstvo, kajne?

In sicer vsak vikend na uradnih urah, torej ob petkih od 19. do 21. ure in ob sobotah od 10. do 12. ure v naših prostorih na Jurčičevi 1 v Ilirski Bistrici (stavba stare glasbene šole). S seboj morate imeti le potrdilo o vpisu v tekoče šolsko/študijsko leto in člansko izkaznico, če jo že imate. Članstvo pa je seveda brezplačno!

 

Želimo vam uspešno šolsko/študijsko leto in obilo zanimivih dogodivščin. ☺

 

Vaši KŠIB-ovci


Plac je oživel!

. avgusta smo Društvo otroške zabave in animacija, Klub študentov Ilirska Bistrica in Turistično
informacijski center Ilirska Bistrica organizirali dogodek za vse generacije, Dobimo se na Placu,
katerega namen je bil privabiti čim več ljudi v središče Ilirske Bistrice in jim pričarati prijeten večer.
Ob 18. uri so članice Društva otroške zabave in animacija pripravile otroško zabavo in ples, rajanju pa
je sledil nastop in ples s skupinama Lisjaki in Night express. Cel čas so bile na Placu postavljene tudi
stojnice, na katerih so se predstavili razni umetniki, ki so prodajali svoje izdelke, in društva iz občine,
kot so Bistirški alfisti, nogometno in rokometno društvo, ekipa prve pomoči itd. Obiskovalci so se
lahko na stojnicah tudi posladkali s presnimi tortami, preizkusili srečo v raznih nagradnih igrah in
srečelovih ali pa si ogledali turnir v trojkah in zabijanju, ki ga je organiziral Košarkarski klub Plama pur.
Dogodek smo organizirali že drugo leto zapored in glede na pozitiven odziv množice si upamo trditi,
da bo postal tradicionalen! Se vidimo naslednje leto.

Aktiv študentov Ilirska Bistrica


DOBIMO SE NA PLACU 2017

Poletje je čas dolgih, brezskrbnih večerov, druženja s prijatelji in daljših sprehodov. Mesta ob
morju takrat zaživijo. Turisti se sprehajajo mimo lepo obloženih stojnic, iz lokalov pri morju pa
prihaja čudovita, pomirjujoča glasba.
Enega takih večerov želimo prirediti tudi v Ilirski Bistrici. Želimo si, da bi naše središče mesta, t. i.
Plac, za en večer zaživel. Moči smo združili Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, Klub
študentov Ilirska Bistrica in Društvo otroške zabave in animacija. V petek, 18. avgusta 2017, vas
vabimo na Trg maršala Tita, da skupaj preživimo tak večer. Pričeli bomo ob 18. uri z otroškim
rajanjem, po 19. uri pa se boste lahko zavrteli ob ritmih skupin Lisjaki in Night Express ali pa si le
privoščili pijačo in klepet s prijatelji. Lahko se boste sprehodili mimo stojnic na placu, na katerih se
bodo predstavila različna društva in posamezniki iz naše občine. Vstopnine ne bo. Lepo vabljeni!


Dobrota je zlata veriga, ki povezuje človeštvo. (Goethe)

Prejšnji mesec je v Ilirski Bistrici v 17-ih lokalih potekala dobrodelna akcija Skodelica sreče, ki jo je organiziral Klub študentov Ilirska Bistrica. Gostinci so del vsake prodane kave namenili v dobrodelne namene in skupno zbrali kar 963,70€. S tem denarjem so pomagali odrasli samski osebi iz ilirskobistriške občine, ki nima mreže sorodnikov, da bi ji nudili podporo, in živi v slabih materialnih in stanovanjskih razmerah ter pri vsakdanjih opravilih potrebuje pomoč in usmerjanje.  Ob tej priložnosti se vsem sodelujočim gostinskim lokalom iz srca zahvaljujemo!


DVAJSET ŠKISOVIH, MILIJON NORIH ZGODB

… tako se je glasilo geslo letošnje 20. Škisove tržnice, ki je potekala 11. maja na Kardeljevi ploščadi v

Ljubljani. Gre za največjo kulturno-zabavno prireditev za mlade, katere namen je promocija slovenske

kulture in kulinarike. Organizira jo Zveza študentskih klubov Slovenije (ali na krajše Zveza ŠKIS), ki daje

študentskim klubom možnost, da se predstavijo. Med 59-imi klubi je imel tudi Klub študentov Ilirska

Bistrica čez dan svojo stojnico v primorskem otočku, tik ob glavnem vhodu. Na njej so obiskovalcem

nudili tradicionalno primorsko jed, joto, špric in okusne piškotke, za spomin pa so delili očala,

nalepke, svinčnike in osvežilce zraka. Zvečer so obiskovalce zabavali mnoge znane glasbene skupine,

kot npr. Siddharta, Elvis Jackson … Letošnja Škisova tržnica je doživela rekorden obisk – na prireditev

je prišlo kar 28.000 ljudi, kar predstavlja več kot tretjino vseh študentov v Sloveniji.


Balkan spring party

12. maja zvečer je Dom na Vidmu v Ilirski Bistrici preplavil Balkan spring party, ki ga je organiziral Klub

študentov Ilirska Bistrica. Obiskovalci so se prepustili ritmom prijetne glasbe dveh skupin, in sicer

Wicked Nation, v kateri nastopata tudi dva Bistričana, in slavnih Balkan Boys-ov, ki so leta nazaj

nastopili na šovu Slovenija ima talent. Aktivisti KŠIB-a smo poskrbeli, da obiskovalci niso bili žejni in

da je zabava trajala dolgo v noč!

 

Vir slike: Wicked Nation