Klub Študentov Ilirska Bistrica

Naključni fotografiji

DSCN7615 fak0817

Aktualno

Sveže novice iz Kluba Študentov Ilirska Bistrica :)

Čajanka z izzivom – večer okusnih čajev in sproščujočih mladih glasov v Ilirski Bistrici

Letos je že tretje leto zapored Klub študentov Ilirska Bistrica v sodelovanju z Mladinskim klubom Nade Žagar organiziral ti. Čajanko, a tokrat z malo drugačnim pridihom. Priložnost so ponudili vsem talentiranim pevcem in pevkam, ki si upajo v spremljavi z lokalnim bendom odpeti komad ali dva. Tako so izziv sprejela štiri mlada dekleta, in sicer Eva Česnik, Elen Stanič, Urška Vrh in Odineja Ratek, presenečenje večera pa je bil glas nadobudnega glasbenika Erika Čeboklija.

Ker je le šlo za čajanko, tudi na čaje nismo pozabili – obiskovalcem sta bila na voljo brezplačni družinski čaj in cloud catcher ali sadni čaj, ki so si ju lahko dodatno osladkali z domačim medom.

Posebno besedo je čajem in posebnim sladicam – mochijem, namenil Marjan Krebelj.

Zahvaljujemo se nastopajočim in obiskovalcem ter vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli k temu, da je bil projekt uspešno izveden. Upamo, da se vidimo tudi na Čajanki 2018!

Foto: Marjan Krebelj


Zdrav Zajtrk


Brkinska Fešta 2017


KŠIB-ova Čajanka


Pustne delavnice za otroke


Dijaki, pozor: Prvi razpisi za vpis za študijsko leto 2017/18 že objavljeni!

Z današnjim dnem so visokošolski zavodi začeli z objavami razpisov za vpis za prihodnje študijsko leto 2017/18, in sicer na spletnem naslovu http://portal.evs.gov.si./razpisi-za-vpis. Prav tako je objavljen tudi skupni Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/18 na javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode.

Visokošolski zavodi za naslednje leto razpisujejo 18.895 vpisnih mest za redni in izredni študij. Informativni dnevi bodo potekali 10. februarja (ob 10. in 15. uri) in 11. februarja 2017 (ob 10. uri), kjer se bodo kandidati podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji in možnostmi študija, študijskimi obveznostmi, možnostmi zaposlitve po končanem študiju in z drugimi pomembnimi informacijami.

Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/18 bo potekal od 6. februarja do 3. marca 2017. Prijavo za vpis na želen visokošolski zavod kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava).

Več informacij lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://www.skis-zveza.si/odbor-za-visoko-solstvo/prvi-razpisi-za-vpis-za-studijsko-leto-2017-18-ze-objavljeni


Kam naprej?

… je eno najpogostejših vprašanj maturantov v tem času. Izbira študija je zelo

pomembna odločitev in ponudbe programov je ogromno. Do roka za prvo prijavo na

visokošolski študij je še nekaj časa, za dijake bo do takrat potekala še Informativa

2017 (www.informativa.si) in informativni dnevi na fakultetah.

A najpomembnejše informacije so iz prve roke- že tradicionalno je tudi letos 14.

januarja na Gimnaziji Ilirska Bistrica potekal dogodek, imenovan Predstavitev

fakultet, kjer se zbere nekaj študentov, ki svoj študijski program predstavijo

dijakom in jim povedo tudi o stvareh, ki ne pišejo v nobeni brošuri in internetni strani

- o počutju na faksu, ocenjevanju, profesorjih … Letos so študentje predstavili

primerjalno književnost, matematiko, dramaturgijo, fiziko, obramboslovje,

fizioterapijo, zdravstveno nego, medicino in elektrotehniko.

Maturantom želimo, da bi čim uspešnejše zaključili letnik, opravili maturo in da bi bila

študijska smer, ki si jo bodo izbrali, zanje prava!


Da so tudi starejši občutili utrip veselega decembra

Obisk Doma starejših občanov Ilirska Bistrica vsak zadnji teden v decembru je postal že tradicija. Letos smo se aktivisti Kluba študentov Ilirska Bistrica in Niko Poles s svojimi harmonikaši zbrali 27. decembra in se odpravili na obisk, kjer so nas z velikim veseljem pričakali starejši. Ob naši mladosti, radosti in sreči, ki jo tam pustimo zanje, jih preplavi kurja polt, solze v očeh in neskončna hvaležnost. Z njimi kakšno rečemo, zaplešemo in zapojemo ter se podružimo.  


ZViS-K bo končno stopil v veljavo

Danes je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, poznanega tudi kot ZViS-K. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 15. decembra 2016.

Novela tako za študente kot tudi za vse zaposlene, ki delujejo v slovenskem visokošolskem prostoru, pomeni veliko sprememb na področju visokega šolstva. Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS predstavlja bistvene spremembe, ki jih bomo deležni študenti.

Za eno večjih težav se je izkazala izguba statusa študenta v času, ko študent diplomira. Pred samo novelo so bili študenti, ki so zaključili študij prve bolonjske stopnje pred oktobrom, prikrajšani za marsikatero študentsko ugodnost. V trenutku, ko je študent diplomiral, je hkrati namreč tudi izgubil status študenta in z njim povezane pravice, kot so na primer urejeno zdravstveno zavarovanje, možnost bivanja v javnih študentskih domovih, subvencionirana študentska prehrana in prevozi, možnost opravljanja študentskega dela itd. Posledično je večina študentov zavlačevala z oddajo diplomske naloge z namenom, da bi status ohranila čim dlje. Novela ZViS zagotavlja, da v primeru diplomiranja študent ohrani status do konca tekočega študijskega leta. S tem se bo bolj pridne študente prenehalo‘kaznovati’ z odvzemom pravic in se posledično tudi spodbujalo sprotno delo – diplomiranje v krajšem roku, kot je bilo to do zdaj v navadi. Poleg ohranitve statusa študenta novela prinaša še eno novost, povezano s statusom študenta. Novela ohranja možnost izrednega podaljšanja statusa za vse študentke matere, ki med študijskim letom rodijo živorojenega otroka, to možnost pa razširja tudi na očete študente.

Kot veliko prednost lahko poudarimo tudi ponovno zakonsko zagotovitev sofinanciranja doktorskega študija v Sloveniji. Plačljivost in hkrati nedostopnost doktorskega študija je v zadnjem času predstavljala eno izmed ključnih vprašanj v slovenskem visokošolskem prostoru. Težava je nastala, ko je začelo primanjkovati evropskih sredstev za sofinanciranje doktorskega študija in tako med letoma 2013 in 2016 doktorski študij sploh ni bil sofinanciran. Z novelo ZViS bo študentom to spet omogočeno, hkrati pa želijo s to metodo med spodbuditi zanimanje študentov za doktorski študij, kar ima tudi pozitiven družbeni vpliv.

Novela ZViS študentom prinaša enakovreden položaj znotraj akademske skupnosti. Posledično študenti z uveljavitvijo novele postajajo polnopravni člani akademske skupnosti, poleg tega pa je z zakonom določen tudi minimalni delež predstavnikov študentov v akademskih zborih (20 %).

Po implementaciji novele študenti pozdravljamo še zakonsko urejanje financiranja visokega šolstva. Kljub temu da bo Zavodom omogočeno strateško načrtovanje financiranja, pa še vedno čakamo na definicijo modela za dosego zastavljene skupne višine financiranja študijske dejavnosti.

Novela prinaša tudi zakonsko urejanje boljšega sistema zdravstvenega varstva študentov. Vsi študentje prvih letnikov dodiplomskih študijskih programov bodo morali za boljši nadzor nad zdravstvenim stanjem študentov opravljati sistematske preglede, kjer bodo deležni svetovanj o zdravem življenjskem slogu in zdravju na splošno, z laboratorijskimi analizami papovratnih informacij o njihovem zdravstvenem stanju.

Poleg vseh pozitivnih posledic novela prinaša tudi skrb vzbujajoče spremembe, na primer prehod s programske na institucionalno akreditacijo visokošolskih zavodov. To v praksi pomeni, da bo NAKVIS presojal le institucije kot celote in ne posameznih programov.Visokošolski zavodi bi lahko potemtakem samovoljno spreminjali študijske programe, kar pa ne prinaša nujno spremembe v smeri dviga kakovosti.

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

( http://www.skis-zveza.si/novice/zvis-k-bo-kon%C4%8Dno-stopil-v-veljavo )


Študentsko delo in izračun pokojninske dobe

V skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB lahko dijaki in študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih v času izobraževanja in pod pogoji, ki jih navaja zakon, pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov (t. i. študentsko delo). S 1. februarjem 2015 pa so stopile v veljavo spremembe Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki so povzročile korenita preoblikovanja študentskega dela.

Namen začasnega in občasnega dela dijakov in študentov je omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom in študentom v času izobraževanja, delodajalcem pa selekcijo ter možnost spoznavanja potencialnih novih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb. Ob navedenem se poudarja začasna in občasna narava dela dijakov in študentov, torej gre za dela, ki se opravljajo določen krajši čas ali od časa do časa.

S 1. februarjem 2015 pa so stopile v veljavo spremembe Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki so povzročile korenita preoblikovanja študentskega dela. Glavne spremembe so bile:

1. Študentsko delo se šteje v pokojninsko dobo. Osnova za izračun pokojninske dobe so plačila oziroma prihodki dijakov in študentov na letni ravni (za celotno preteklo leto). Pokojninska doba pa je na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) vezana na povprečno mesečno plačo v RS v preteklem letu.

Za točen izračun pokojninske dobe je najprej potreben končni znesek, ki ga študent v letu prisluži, in torej ne more biti uradno znan niti en dan pred koncem tekočega leta. Podatke, s katerimi lahko izračuna točno pokojninsko dobo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dobi z nekajmesečnim zamikom, saj jih morajo še prej obdelati na Finančni upravi Republike Slovenije. Enako velja tudi za podatek, ki ga izračuna Statistični urad Republike Slovenije. Ta v začetku leta izračuna povprečno letno plačo za preteklo leto, ki je druga osnova za izračun pokojninske dobe. To je tudi razlog, zakaj točni podatki o prisluženi pokojninski dobi študenta ne morejo biti znani takoj v začetku leta.

Kako pa se izračuna pokojninska doba?

V prehodnem obdobju v letu 2015 se je študentu priznal po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 54 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se je opravil izračun, od tedaj pa se vsako leto, dokler ne doseže 60 % povprečne mesečne plače, za katero se opravi izračun, znesek zvišuje za dve odstotni točki, tako da v letu 2016 znaša 56 %, v letu 2017 pa 58 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun.

PRIMER: Če bi študent v povprečju zaslužil 300 € bruto mesečno, torej 3600 € bruto letno, bi dobil 4 mesece in 9 dni pokojninske dobe.

*Pri navedenem pa je treba opozoriti, da se za eno koledarsko leto posamezniku lahko prizna le 12 mesecev pokojninske dobe, vsa preplačila pa se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove. Bolj enostavno si lahko svojo okvirno pokojninsko dobo izračunate tudi na portalih študentskih servisov.

2. Uvedeni so bili obvezni prispevki v korist študentov. Te deloma plačujemo dijaki in študentje, deloma pa naročnik, in sicer študent prispeva 15,5 % v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, naročnik pa ostalih 8,85 % v isto blagajno. Poleg tega delodajalec za vsako plačilo študentu prispeva še dodatnih 6,36 % za zdravstveno zavarovanje, 0,53 % prispevkov za primer poklicne bolezni, 16 % splošne koncesijske dajatve in še 2 % dodatne koncesijske dajatve. Skupni znesek računa dajatev in prispevkov delodajalca je enak 33,74 % bruto zneska plačila študentu. Prispevke obračunava študentski servis hkrati z zneskom zaslužka in o tem poroča FURS-u.

Ureditev od 1. 2. 2015
Delež obremenitve Znesek
Napotnica 100,00 €
DELODAJALEC
Koncesijska dajatev (štipendije, ŠOS, posredniki) 16,00% 16,00 €
Dodatna koncesijska dajat

v (študentski domovi)

2,00% 2,00 €
Prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% 0,53 €
Prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% 8,85 €
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,36 €
DIJAK/ŠTUDENT
Prispevki zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 15,50 €
Izplačilo študentu 84,50 €
Strošek delodajalca 33,74% 133,74 €

 

3. Minimalna urna postavka za študentsko delo je od 1. 9. 2016 dalje 4,53 € bruto, kar pomeni 3,83 € neto. Razlika 15,5 % je, kot že omenjeno, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je obvezno in enotno za vse zavarovance. V obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju so tako zavarovani vsi delavci, s čimer so jim zagotovljene naslednje pravice: pravica do pokojnine, pravica iz invalidskega zavarovanja, dodatna pravica (npr. pravica do dodatka za pomoč in postrežbo ter pravica do invalidnine,v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni) in druge pravice, kot je npr. pravica do letnega dodatka (podobno kot regres, le da je za upokojence). S temi pravicami pa pridemo do pokojninske oziroma delovne dobe. Ti besedni zvezi pa, četudi sta pogosto omenjeni skupaj, ne pomenita enako.

Delovna doba je doba, ki predstavlja, koliko časa je delavec v delovnem razmerju. To pomeni, da delovna doba teče na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan izplačevati dodatek na delovno dobo, višina dodatka pa se določi v kolektivni pogodbi (po navadi jo določi delodajalec sam).

Pokojninska doba je doba, na podlagi katere se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero le-te. Osnova za izračun pokojninske dobe so plačila oz. prihodki dijakov in študentov na letni ravni, torej znesek, ki ga dijaki in študenti zaslužijo v celotnem prejšnjem letu. Pokojninska doba pa je na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) vezana na povprečno mesečno plačo v RS v preteklem letu.

Izpis o trajanju pokojninske dobe lahko dobiš:

- na območni enoti ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje);

- če izpolniš vlogo [dostopna tukaj] in jo pošlješ na območno enoto ZPIZ po elektronski ali navadni pošti;

- z okvirnim izračunom na portalih študentskih servisov;

- na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (uraden izpis).

Zavarovalna doba je doba, v kateri je bil delavec zavarovan in so bili zanj plačani prispevki. Zavarovalna doba pa ne teče samo v času, ko je bil posameznik zaposlen, je na starševskem ali porodniškem dopustu, je upravičen do nadomestila za brezposelne, ampak tudi v času študentskega dela. Torej, zavarovalna doba je tista, ki se upošteva pri upokojitvi.

 

Natalija Vidic in Petra Dermota,
Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

 

Viri:

ZPIZ

PisRS

studentski-servis.com

MDDSZ