Klub Študentov Ilirska Bistrica

Naključni fotografiji

dscn1103 dscn2432-copy

Aktualno

Sveže novice iz Kluba Študentov Ilirska Bistrica :)

Kultura ga žura!

Za vse, ki mogoče še ne veste, kaj se dogaja v Ilirski Bistrici v novembru ;-)

V petek, 16. novembra ob 19. uri bo v mali dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici koncert zborovske glasbe. Nastopil bo Moški pevski zbor Dragotin Kette Ilirska Bistrica z gosti.

V soboto, 17. novembra ob 19. uri bo v veliki dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici gledališka predstava – komedija “Zgledna družina” v izvedbi gledališke skupine MŠD Harije. Avtorica, Jadranka Boštjančič, je vsebino igre podredila različnim vrstam zasvojenosti in odvisnosti (od drog, alkohola do tobaka in interneta) s čimer želimo osveščati o različnih vrstah zasvojenosti in odvisnosti. Ker pa vemo, da je smeh pol zdravja je avtorica k temu dodala še zvhrano mero humorja, prepletenega v izvirnem in začinjenem harijskem dialektu. Vstopnice (po 6 evrov) lahko kupite v predpprodaji v Turistični agenciji Oaza v Ilirski Bistrici ali eno uro pred predstavo na blagajni Doma na Vidmu.

V torek, 20. novembra ob 18. uri bo v Knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici predstavitev knjige “Trn ali radost v srcu” avtorja Cirila Zlobca. Pogovor z avtorjem bo vodila Carmen L. Oven, v glasbenem programu pa bo nastopil duo Malunca. Prireditev je posvečena dnevu splošnih knjižnic in zaključku projekta “Primorci beremo”.

V petek, 23. novembra ob 19:30 bo v veliki dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici koncert opernega solista – basbaritonista Juana Vasleta ob klavirski spremljavi Ivana Vombergarja. Izvajala bosta argentinske, brazilske in slovenske pesmi. Vstopnice po 5 evrov so že v predprodaji v Turistični agenciji Oaza v Ilirski Bistrici.

V soboto, 24. novembra s pričetkom ob 10. uri, bo na gradu Prem potekala literarna prireditev Premska srečanja, ki ga že 26. leto zapored pripravljata Združenje književnikov Primorske in Območna izpostava JSKD Ilirska Bistrica. Program prireditve:
10:00 Literarna delavnica – mentorica Patricija Dodič
14:00 Bert Pribac – staroselski Istran, Šavrin in Slovenec (sodelujejo: Bert Pribac, Helena Škrl, Magdalena Svetina Terčon in Edelman Jurinčič
15:00 Festival Slem Prem – literarna nagrada za najboljšo avtorsko pesem
16:30 Predstavitev zbornika Stopinje Literarnega društva Ilirska Bistrica
17:15 Kraški komendijanti iz KŠD Štorje s z enodejanko Ko pride Baltazar

V nedeljo, 25. novembra ob 17. uri bo v mali dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici zborovski koncert “Tam kjer smo doma”. Nastopil bo Ženski pevski zbor Prem (ki je tudi organizator koncerta), kot gostje pa se bodo predstavili: Moška pevska skupina Škvadra in pianistka Elena Startseva Somun.

VABLJENI!

Mogoče se kje srečamo ;-)


KANDIDATURE za 18. redno letno skupščino Kluba študentov Ilirska Bistrica

KLUB ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA
JURČIČEVA ULICA 1
6250 ILIRSKA BISTRICA Ilirska Bistrica, 9. 11. 2012

Zadeva: KANDIDATURE za 18. redno letno skupščino Kluba študentov Ilirska Bistrica, dne 23. 11. 2012

Do vključno 9.11.2012 smo na Klub študentov Ilirska Bistrica prejeli 10 veljavnih kandidatur za 12 razpisanih mest. Kandidature so bile vložene za naslednje funkcije:

UPRAVNI ODBOR:
- predsednica: Saša Štefančič
- podpredsednica: Anja Boštjančič
- tajnica: Kaja Božič
- blagajničarka: Sara Rolih
- predstavnica dijaške sekcije: Diana Iskra

NADZORNA KOMISIJA:
- Nika God

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
- Dejan Batista
- Tina Benigar
- Aljaž Rolih

Svetnica Sveta ŠOLS: Jasmina Verbanac, Pedagoška fakulteta, smer Razredni pouk, absolventka, rojena 1. oktobra 1988.

Člani nadzorne komisije KŠIB-a:
Maja Makarovič
Andreja Božič
Dejan Batista


Razpis kandidacijskega postopka za organe Kluba študentov Ilirska Bistrica in svetnika v Svet ŠOLS

Klub študentov Ilirska Bistrica
Jurčičeva ulica 1
6250 Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, 22. oktober 2012

Zadeva: Razpis kandidacijskega postopka za organe Kluba študentov Ilirska Bistrica in svetnika v Svet ŠOLS

Na podlagi 5. člena Poslovnika o volitvah v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica,
razpisujem kandidacijski postopek za mesta:

• predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto);
• podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto);
• tajnik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto);
• blagajnik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto);
• predstavnik dijaške sekcije Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto);
• član Nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica (3 mesta);
• član Disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica (3 mesta);
• svetnik v Svet ŠOLS (1 mesto);

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi redni člani Kluba s stalnim prebivališčem v upravni enoti Ilirska Bistrica. Pravico biti voljen v upravni odbor Kluba imajo vsi redni člani Kluba s stalnim prebivališčem v upravni enoti Ilirska Bistrica, ki so pred tem vsaj eno leto aktivno sodelovali v Klubu in bili ali vodja vsaj enega projekta ali član nadzorne komisije, disciplinske komisije ali svetnik Kluba.

Člani s statusom dijaka lahko kandidirajo samo za funkcijo predstavnik dijaške sekcije Kluba študentov Ilirska Bistrica. Člani s statusom študenta pa za vse ostale funkcije v organih Kluba študentov Ilirska Bistrica.

Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu:

• ime in priimek kandidata
• naslov stalnega prebivališča,
• datum in kraj rojstva ter leto včlanitve v Klub študentov Ilirska Bistrica,
• letnik in smer študija,
• originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
• opis dotedanjih aktivnosti dela na mladinskem področju,
• telefonsko številko kandidata,
• podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
• lastnoročni podpis kandidata.

Ob zaključku kandidacijskega postopka bo Nadzorna komisija Kluba študentov Ilirska Bistrica v skladu z akti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrala kandidature ter te kandidature pregledala, sestavila listo kandidatov, jo objavila na spletni strani kluba ter razglasni deski kluba in pripravila material, potreben za izvedbo volitev.

Pisno kandidaturo je potrebno oddati na sedež KŠIB-a v času uradnih ur (to ne velja za svetnika v Svet ŠOLS) ali priporočeno poslati po pošti na naslov: Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom » VOLITVE – ne odpiraj«, najkasneje do petka, 9. 11. 2012.

V Ilirski Bistrici, dne 22. 10. 2012

Lep pozdrav,

Jasmina Verbanac
Predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica


18. redna letna skupščina Kluba študentov Ilirska Bistrica.

Klub študentov Ilirska Bistrica
Jurčičeva ulica 1
6250 Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, 22. oktober 2012

Na podlagi 20. člena Statuta Kluba študentov Ilirska Bistrica, sklicujem:

18. redno letno skupščino Kluba študentov Ilirska Bistrica.

Vabimo vas, da se v petek, 23. 11. 2012 ob 19h udeležite redne letne skupščine Kluba študentov Ilirska Bistrica, ki bo v sejni sobi na Jurčičevi ulici 1.

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda.
2. Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica v letu 2011/2012.
3. Finančno poročilo za leto 2011/2012.
4. Poročilo nadzorne komisije za leto 2011/2012.
5. Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica v letu 2012/2013.
6. Volitve in imenovanja v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica.
7. Volitve svetnika Kluba študentov Ilirska Bistrica v Svet ŠOLS .
8. Razno.

V upanju na čim večjo udeležbo vas lepo pozdravljam!

Jasmina Verbanac
Predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica


DOSTOPNA IZOBRAZBA – IZHOD IZ KRIZE

V Študentski organizaciji Slovenije z vložitvijo zakona o štipendiranju enotno, sistemsko in pošteno ureditev štipendiranja v Sloveniji. Štipendija mora biti dostopna vsem udeležencem izobraževalnega procesa z namenom vzpodbujanja in razvijanja posameznika ne glede na njegov socialni položaj v družbi. Celovit in pregleden sistem je nujen pogoj za dostopno izobraževanje in temelj vsake na znanju temelječe družbe. Sistem Štipendiranja mora biti prilagojen potrebam v družbi in skrbeti za povezavo med mladimi in gospodarstvom z namenom doseganja skupnih ciljev in povečanja možnosti mladih za uspešen prodor na trg dela.

Tudi na Klubu študentov Ilirska Bistrica zbiramo glasove za pobudo Študentske organizacije Slovenije(ŠOS) za pričetek zbiranja podpisov za vložitev predloga Zakona o Štipendiranju.

Svoje glasove lahko oddate na uradnih urah!

http://www.studentska-org.si/novice/mladi-smo-prihodnost-dostopna-izobrazba-pa-izhod-iz-krize

V kratkem več tudi na : http://www.dostopna-izobrazba.si


Peticija bioplinarna

Tudi na KŠIB-u zbiramo podpise za peticijo za zaprtje bioplinarne. Tisti, ki bi radi oddali svoj glas, vabljeni na uradne ure.

http://www.delo.si/arhiv/peticija-proti-bioplinarni.html

Lep sončen dan! :)


Subvencioniran prevoz

Dragi člani!

Ker se mnogi sprašujete glede novega subvencioniranega prevoza smo se odločili da stvari nekoliko razsvetlimo :)

Kar morate najprej storiti je izpolniti obrazec – Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice, katero ste najverjetneje dobili na vašem faksu. S tem obrazcem se potem odpravite v Postojno ali Sežano na Avrigo d.o.o., vendar osebna zglasitev tam ni potrebna, kar pomeni, da gre lahko tudi kdo namesto vas. Lahko pa tudi oddate izpolnjen in požigosan obrazec ter 20€ (15€=karta + 5€=kavcija za kartico,katero dobiš nazaj) na našem kšibovem avtobusu v nedeljah ob 20h in tako bomo mi poskrbeli za ta del.

Za vse prihodnje mesece pa bomo PREDZADNJO NEDELJO v mesecu pobirali 12€ (KŠIB vsem članom subvencionira 3€!!!) tako, da boste imeli zadnjo nedeljo v mesecu vse vrnjeno ter lahko šli še na slovenske železnice in LPP še pred začetkom novega meseca.
Torej, ko na Avigo d.o.o. vplačate mesečno karto, vam dajo dve kopije obrazca. S prvo greste na SŽ, z drugo pa na LPP. V obeh primerih vam ni potrebno nič plačati (razen 1. mesec kavcijo za kartico na SŽ).

Torej če se vozite s KŠIB-ovim avtobusom boste LE za 12€ dobili:

- Prevoz v Ljubljano z avtobusom

- LPP mesečno vozovnico

- Prevoz s z vlakom do doma

Za kakršnekoli dodatne informacije se obrnite na:

tel. št.: 040 164 814 oz. mail: dejan.batista@gmail.com


Dijaški koncert

Bliža se naš tradicionalni DIJAŠKI KONCERT!

:) :) Juheeeeeej :) :)
—————————–
KDAJ? 13. 10. 2012, od 22h naprej
KJE? Šotor pri gimnaziji Ilirska Bistrica
KDO? Parni valjak Tribute & ET (ElectroTeam)

http://www.facebook.com/pvtribute?ref=ts

https://www.facebook.com/et.electroteam

VSTOPNICE?
ČLANI: 4 eur
NEČLANI: 6 eur
—————————-
Na dan koncerta vsi: 6 eur

Vstopnice lahko kupite v predprodaji na uradnih urah KŠIBa:
5. 10., 6. 10. ter 12. 10. 2012!

Se vidimooo! :)


Subvencija – knjižnica Makse Samsa

Kšibko je tudi letos poskrbel, da se bo prvim 50., ki se bodo včlanili v knjižnico Makse Samsa priznal popust v višini 2 evrov (to velja le ob predložitvi kšibove potrjene izkaznice za tekoče šolsko/študijsko leto!).

Pohiti!


TEK ZA ZDRAVJE

Tek za zdravje bo potekal dva vikenda v septembru in sicer v petek in soboto, 14. in 15. 9. ter 21. in 22. 9. 2012. Zadnji petek v septembru, torej 28. 9. , pa organiziramo dobrodelni tek, kjer se bo zbiralo denar za socialno ogroženo družino. Pričetek vseh dogodkov bo ob 18h uri na stadionu.

14. 9. začetek projekta, ogrevanje, tek
15. 9. sodelovanje s Tekaškim društvom

21. 9. Test hoje (ugotavljali bomo svojo telesno zmogljivost), sodelovanje s Koronarnim društvom

Projekt Tek za zdravje se bo odvijal na stadionu ŠC Trnovo v sodelovanju s Tekaškim društvom in Koronarnim društvom. Seznanili se bomo s pravilnimi tehnikami teka, merili srčni utrip, naučili kaj o zdravem življenju in se dobro razmigali. Tek je namenjem vsem, ki bi se radi malo razmigali in družili z ostalimi udeleženci. Tek je medgeneracijski tako, da starost ni omejena, lahko se nam vsak pridruži, saj velja rek “več nas je, lepše je” ;) ).

Test hoje – preizkus hoje na 2 km je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem s pomočjo tako hitre hoje kot jo zmorete, da pri tem ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmogljivost in vam na podlagi vaših rezultatov svetujemo ustrezno telesno dejavnost ter zdravju prijazno športno vadbo.

Se vidimo!

(Projekt subvencionira Občina Ilirska Bistrica)