Klub Študentov Ilirska Bistrica

Naključni fotografiji

dscn2446-copy

Aktualno

Sveže novice iz Kluba Študentov Ilirska Bistrica :)

Prid’te migat z nami


Študenti dijakom – kam naprej?

Dragi dijaki,

zavedamo se, da je pred vami pomembna odločitev – izbira nadaljnjega šolanja – ki vam jo želimo vsaj malo poenostaviti.

Vabimo vas, da se pridružite našemu dogodku PREDSTAVITEV FAKULTET, ki bo v soboto, 18. januarja 2020, v učilnici številka 1 v Gimnaziji Ilirska Bistrica.

 

Ob 15. uri vam bodo svoje študijske programe predstavili študenti družboslovnih smeri, ob 16.30 pa boste lahko prisluhnili predstavitvi naravoslovnih smeri.

Študenti bodo seveda odprti tudi za vprašanja in pogovor.

 

Nekaj dni pred samim dogodkom bomo na naši Facebook strani tudi objavili seznam vseh programov, ki bodo prikazani. Spremljajte nas.


Prelistajte naše sveže Kšibove novičke!

KŠIBOVE novičke 2019 prenos


V DOMU STAREJŠIH OBČANOV SMO LETU 2019 POMAHALI V SLOVO

Aktivisti Kluba študentov Ilirska Bistrica smo leto 2019 ponovno zaključili z enim nam najprijetnejših
dogodkov.
V petek, 27. 12. 2019, smo v spremstvu Nika Polesa in njegovih harmonikarjev obiskali Dom starejših
občanov Ilirska Bistrica, kjer smo s skupnimi močmi občanom pričarali pravo praznično vzdušje. Ob
melodijah harmonik smo skupaj zapeli in zaplesali, nato pa tudi poklepetali in se posladkali z
mandarinami.
Vsi, tako študentje kot harmonikarji, smo veseli, da smo lahko občanom polepšali decembrske praznike
in z njimi pomahali v slovo letu 2019. Upamo, da nas bo ta čudovita tradicija povezovala še mnogo let.

Anja Tomažič
Klub študentov Ilirska Bistrica


Redna letna skupščina 2019

V soboto, 21. decembra 2019, smo se člani Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrali na
skupščini, na kateri smo izvolili novo vodstvo kluba. Najprej smo pregledali poročilo o delu in
finančno poročilo kluba za leto 2019 ter poročilo nadzorne komisije. Kandidatka za
predsednico, Kaja Boštjančič, je navzočim predstavila program dela KŠIB-a za leto 2020. Po
potrditvi in imenovanju volilne komisije ter predstavitvi kandidatov so potekale volitve.

Izvolili smo nov upravni odbor, ki bo KŠIB vodil v prihajajočem mandatnem letu.

Rezultati:
Predsednica: Kaja Boštjančič – 18 glasov
Podpredsednica: Lara Štemberger – 18 glasov
Tajnica: Anja Tomažič – 18 glasov
Blagajničarka: Nika Lilić – 18 glasov
Predstavnica dijaške sekcije: Eva Poklar – 18 glasov
Svetnica v Svetu ŠOLS in Zvezi ŠKIS: Sabina Prica – 18 glasov
Nadzorna komisija: Monika Derenčin – 18 glasov, Aljaž Jug – 18 glasov, Luen Zidar – 18
glasov
Disciplinska komisija: Nina Renko – 18 glasov, Lara Dujc – 18 glasov, Rok Renko – 18 glasov

Novoizvoljenim želimo veliko sreče in uspehov v prihajajočem mandatu!


ILIRSKOBISTRIŠKI BOŽIČKI ZA EN DAN SO POGRELI KAR 129 OTROŠKIH SRC

V okviru vseslovenske dobrodelne akcije Božiček za en dan, ki je potekala od 15. novembra do
3. decembra, so vsi občani, ki so sodelovali v akciji, svoja darila prinesli na Klub študentov
Ilirska Bistrica, ki je, kot že nekaj let zapovrstjo, deloval kot eno izmed zbirnih mest.
Aktivisti kluba smo na dan zaključka akcije prešteli zbrane škatle ter ugotovili, da smo
Ilirskobistričani letos s skupnimi močmi polepšali decembrske praznike kar 129 otrokom iz
socialno šibkejših družin. V primerjavi z lanskoletno akcijo smo zbrali kar 23 škatel več.
Aktivisti kluba se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste si za letošnje praznike na glavo poveznili
Božičkovo kapo ter nekomu polepšali božične dni. Upamo, da boste tudi sami le-te preživeli kar
se da najlepše!

Aktivisti Kluba študentov Ilirska Bistrica


 

 

Klub študentov Ilirska Bistrica
Jurčičeva ulica 1
6250 Ilirska Bistrica

 

 

 

 

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom za volitve v organe Kluba študentov Ilirska
Bistrica objavljamo seznam kandidatov.

Predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica: KAJA BOŠTJANČIČ
Podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica: LARA ŠTEMBERGER
Tajnik Kluba študentov Ilirska Bistrica: ANJA TOMAŽIČ
Blagajnik Kluba študentov Ilirska Bistrica: NIKA LILIĆ
Predstavnik dijaške sekcije Kluba študentov Ilirska Bistrica: EVA POKLAR
Člani nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica: MONIKA DERENČIN, LUEN ZIDAR,
ALJAŽ JUG
Člani disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica: NINA RENKO, LARA DUJC, ROK
RENKO
Svetnik v Svet ŠOLS: SABINA PRICA
Svetnik v Zvezo ŠKIS: SABINA PRICA

V Ilirski Bistrici, 10. 12. 2019

Monika Derenčin,
predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica


DODATNE URADNE URE

Božički za en dan lahko svoja darila prinesete tudi v ponedeljek, 2. 12., od 18:00 do 20:00 ure v naše prostore na Jurčičevi ulici 1.


ANTE UPEDANTEN BANDA

V Bistrco prihajajo Pupedanci! A ne kot Ana Pupedan, temveč v akustični izvedbi kot Ante Upedanten banda.
Ma kaj čmo niti govort, itak vemo, da bo žurka taku al drgače! :D

 

Koncert bo v petek, 6. 12. 2019, ob 21.00 v MKNŽ-ju.

Vstopnina: 5 €

 

Se vidmoooo!


RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS TER ZVEZO ŠKIS

 

 

 

 

 

Klub študentov Ilirska Bistrica

Jurčičeva ulica 1

6250 Ilirska Bistrica

 

Ilirska Bistrica, 21. november 2019

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA

ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS TER ZVEZO ŠKIS

 

Na podlagi 5. člena Poslovnika o volitvah v organe Kluba Študentov Ilirska Bistrica

razpisujem kandidacijski postopek za naslednja mesta:

 

 • predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto),
 • podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto),
 • tajnik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto),
 • blagajnik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto),
 • predstavnik dijaške sekcije Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto),
 • član nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica (3 mesta),
 • član disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica (3 mesta),
 • svetnik v Svet ŠOLS (1 mesto),
 • svetnik v Zvezo ŠKIS (1 mesto).

 

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi študenti, ki so redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica in imajo stalno prebivališče v UE Ilirska Bistrica.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata;
 • mesto v organu Kluba, za katerega podaja kandidaturo;
 • naslov stalnega prebivališča;
 • datum rojstva in leto včlanitve v Klub;
 • ime šole ali fakultete;
 • opis dotedanjih aktivnosti dela na Klubu in na mladinskem področju nasploh;
 • originalno potrdilo o vpisu;
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidat mora kandidaturi priložiti pisno izjavo o tem, da ni član izvršnega odbora političnih organizacij in njihovih podmladkov.

 

Ob zaključku kandidacijskega postopka bo Nadzorna komisija Kluba študentov Ilirska Bistrica v skladu z akti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrala kandidature ter jih pregledala, sestavila listo kandidatov, jo objavila na spletni strani Kluba ter oglasni deski Kluba in pripravila material, potreben za izvedbo volitev.

Pisno kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 7. 12. 2019 s priporočeno pošto, poslano na sedež kluba Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica s pripisom »VOLITVE – ne odpiraj« ali jo oddati osebno v času uradnih ur.

 

V skladu z volilnim pravilnikom Kluba študentov Ilirska Bistrica objavljam dnevni red skupščine, ki bo potekala 21. decembra 2019 ob 18.00 v sejni sobi na Jurčičevi ulici 1 v Ilirski Bistrici.

 

Dnevni red skupščine:

 1. Predlog dnevnega reda
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018/19
 4. Finančno poročilo Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018/19
 5. Poročilo Nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018/19
 6. Sprejetje prenovljenih dokumentov Kluba študentov Ilirska Bistrica:
  • Statut Kluba študentov Ilirska Bistrica,
  • Poslovnik o delovanju disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica,
  • Poslovnik o delovanju nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica,
  • Poslovnik o delu upravnega odbora Kluba študentov Ilirska Bistrica,
  • Pravilnik o volitvah v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica.
 7. Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2019/20
 8. Potrditev in imenovanje volilne komisije
 9. Predstavitev kandidatov
 10. Volitve v organe kluba
 11. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 12. Volitve svetnika v Zvezo ŠKIS
 13. Razno

 

 

Monika Derenčin,

predsednica