Klub Študentov Ilirska Bistrica

Naključni fotografiji

DSCN7542

Aktualno

Sveže novice iz Kluba Študentov Ilirska Bistrica :)

PREDSTAVITEV FAKULTET NA BISTRIŠKI GIMNAZIJI

 

Tudi letos smo aktivisti Kluba študentov Ilirska Bistrica v sodelovanju z bistriško gimnazijo
organizirali predstavitev fakultet, ki dijakom omogoča vpogled v številne slovenske fakultete.
Predstavitev je potekala v soboto, 19.1.2019 ob 15h, v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica.
Dijaki, predvsem iz vrst zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja, so na predstavitvi
prisluhnili študentom z raznovrstnih fakultet, ki so jim z različnih zornih kotov predstavili te,
ki jih obiskujejo. Spregovorili so o sami lokaciji fakultete, o predmetniku, izpitih, profesorjih,
zahtevnosti študija in ocenjevanju, še posebej pa so se zaustavili na svoji osebni izkušnji.
Dijaki so se imeli priložnost pobližje spoznati s številnimi študijskimi smermi, med drugimi s
fizioterapijo, zgodovino, antropologijo, pravom, socialnim delom, socialno pedagogiko,
radiologijo, medicino, razrednim poukom in mikrobiologijo.
Aktivisti kluba upamo, da so dijaki o predstavljenih fakultetah izvedeli veliko novega, vsem,
predvsem dijakom četrtih letnikov, pa želimo veliko uspehov ter sreče pri vpisu na želeno
fakulteto!

Anja Tomažič
Klub študentov Ilirska Bistrica


PRAZNIČNO VZDUŠJE V DOMU STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

Aktivisti Kluba študentov Ilirska Bistrica smo leto 2018 zaključili na prav prijeten način, ki je
skozi leta našega delovanja postal že običaj.
V petek, 28.12.2018, smo namreč obiskali Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, kamor smo
privedli praznično vzdušje ter ga naselili v srca tamkajšnjih občanov. Aktivisti smo v
spremstvu harmonikarjev Orkestra Nika Polesa starejše zabavali z znanimi melodijami, s
plesom in klepetom, mednje pa smo razdelili tudi mandarine.
Veseli smo, da smo lahko skupaj uživali v radosti, ki jo prinaša ta decembrski čas, se poslovili
od starega ter polni novih upov in želja vstopili v leto, ki je pred nami.

Anja Tomažič
Klub študentov Ilirska Bistrica


KŠIB-ove Novičke 2018

Novicke_2018-compressed


Pravilnik o finančnem delovanju KŠIB-a

Pravilnik o finančnem delovanju KŠIB-a


Pravilnik o uporabi osebnih podatkov

Pravilnik o uporabi osebnih podatkov


Rezultati volitev

V petek, 14. decembra 2018, smo se člani Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrali na skupščini,
na kateri smo izvolili novo vodstvo kluba. Najprej smo pregledali poročilo o delu in finančno
poročilo kluba za leto 2018 ter poročilo nadzorne komisije. Kandidatka za predsednico,
Monika Derenčin, je navzočim predstavila program dela KŠIB-a za leto 2019. Po potrditvi in
imenovanju volilne komisije ter predstavitvi kandidatov so potekale volitve.

Izvolili smo nov upravni odbor, ki bo KŠIB vodil v prihajajočem mandatnem letu.

Rezultati:
Predsednica: Monika Derenčin – 20 glasov
Podpredsednica: Kaja Boštjančič – 20 glasov
Tajnica: Sabina Prica – 20 glasov
Blagajničarka: Luen Zidar – 20 glasov
Predstavnica dijaške sekcije: Eva Poklar – 25 glasov
Svetnica v Svetu ŠOLS in Zvezi ŠKIS: Sabina Prica – 20 glasov
Nadzorna komisija: Eva Možina – 20 glasov, Aljaž Jug – 20 glasov, Špela Tomšič – 20 glasov
Disciplinska komisija: Nina Renko – 20 glasov, Lara Dujc – 20 glasov, Rok Renko – 20 glasov

Novoizvoljenim želimo veliko sreče in uspehov v prihajajočem mandatu!


KŠIBOV DOBRODELNI DECEMBER

December je prazničen čas, čas obdarovanj in nasmejanih obrazov. Aktivisti Kluba študentov Ilirska Bistrica smo sklenili, da se bomo letos tudi sami kar se da najbolje potrudili, da bi praznike polepšali tudi ostalim. Tokrat smo se dotaknili predvsem src iz otroških vrst.

V okviru vseslovenske akcije Božiček za en dan, ki je potekala od 15. novembra do 4. decembra, so vsi občani, ki so sodelovali v akciji, svoja darila prinesli na naš klub, ki je deloval kot eno izmed zbirnih mest. Aktivisti smo ob štetju prišli do zaključka, da je bilo letos oddanih kar 106 škatel – 106 Božičkov, ki so narisali nasmeh na obraz 106 otrokom!

V petek, 30. novembra, pa smo v Mladinskem klubu Nade Žagar priredili dobrodelni koncert za Davida, skoraj štiriletnega dečka, ki po zahtevni operaciji hrbtenice potrebuje dveletno pooperativno rehabilitacijo in aktivno fizioterapijo več ur tedensko. Ker sta starša prisiljena poiskati dodatne samoplačniške terapije, smo KŠIB, MKNŽ ter glasbena skupina Ana Pupedan stopili skupaj ter za Davida z vstopnino in prostovoljnimi prispevki zbrali dobrih 1.800€.

Aktivisti kluba se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del naše decembrske zgodbe in ste nam na kakršen koli način pomagali pri lepšanju prazničnih dni. Upamo, da bodo tudi vaši prazniki čarobni!

 

Kšibovci vam želimo vesel in miren božič ter veliko zdravja, ljubezni in uspehov v novem letu. Srečno!


Volitve v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom za volitve v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica objavljamo seznam kandidatov za:

 

Predsednika Kluba študentov Ilirska Bistrica: MONIKA DERENČIN

Podpredsednika Kluba študentov Ilirska Bistrica: KAJA BOŠTJANČIČ

Tajnika Kluba študentov Ilirska Bistrica: SABINA PRICA

Blagajnika Kluba študentov Ilirska Bistrica: LUEN ZIDAR

Predstavnika dijaške sekcije Kluba študentov Ilirska Bistrica: EVA POKLAR

Člane nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica: EVA MOŽINA, ALJAŽ JUG, ŠPELA TOMŠIČ

Člane disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica: NINA RENKO, LARA DUJC, ROK RENKO

Svetnika v Svet ŠOLS: SABINA PRICA

Svetnika v Zvezo ŠKIS: SABINA PRICA


Volilna skupščina bo v petek, 14. 12. 2018, ob 19.00 na Jurčičevi ulici 1 (sejna soba). 

DODATNE URADNE URE

Božički za en dan lahko svoje darilo prinesete tudi v ponedeljek, 3. 12., od 19. do 21. ure v naše prostore na Jurčičevi 1.


RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS

Redna letna skupščina Kluba študentov Ilirska Bistrica
Klub študentov Ilirska Bistrica
Jurčičeva ulica 1
6250 Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, 21. november 2018
RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA
ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS
Na podlagi 5. člena Poslovnika o volitvah v organe Kluba Študentov Ilirska Bistrica
razpisujem kandidacijski postopek za mesta:

 Predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 Podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 Tajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 Blagajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 Predstavnik dijaške sekcije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 Član nadzorne komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (3 mesta)
 Član disciplinske komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (3 mesta)
 Svetnik v Svet ŠOLS (1 mesto)
 Svetnik v Zvezo ŠKIS (1 mesto)
Pravico voliti in biti voljen imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica s
stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica. Pravico biti voljen v Upravni odbor
Kluba študentov Ilirska Bistrica imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica
s stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica, ki so pred tem vsaj eno leto aktivno
sodelovali v Klubu in bili ali vodja vsaj ene projekta ali član nadzorne komisije,
disciplinske komisije ali svetnik kluba.
Člani s statusom dijaka lahko kandidirajo samo za funkcijo predsednik dijaške sekcije
Kluba študentov Ilirska Bistrica. Člani s statusom študenta pa za vse ostale funkcije v
organih Kluba študentov Ilirska Bistrica.

Kandidatura mora vsebovati:

- osebne podatke (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča,
telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija)

- podpisana izjava kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali
njenega podmladka

- podpisana izjava o kandidaturi

- opis dotedanjih aktivnostih dela na mladinskem področju, leto včlanitve v
Klub študentov Ilirska Bistrica

- potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

Ob zaključku kandidacijskega postopka bo Nadzorna komisija Kluba študentov
Ilirska Bistrica v skladu z akti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrala kandidature ter
jih pregledala, sestavila listo kandidatov, jo objavila na spletni strani Kluba ter oglasni
deski Kluba in pripravila material, potreben za izvedbo volitev.
Pisno kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 9. 12. 2018 s priporočeno pošto,
poslano na sedež kluba Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska
Bistrica s pripisom »VOLITVE – ne odpiraj« ali oddano v času uradnih ur.

V skladu z volilnim pravilnikom Kluba študentov Ilirska Bistrica objavljam dnevni red
skupščine, ki bo potekala 14. decembra 2018 ob 19h v prostorih sejne sobe na Jurčičevi
ulici 1 v Ilirski Bistrici.
Dnevni red skupščine:
1. Predlog dnevnega reda
2. Potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2017/18
4. Finančno poročilo Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2017/18
5. Poročilo Nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2017/18
6. Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018/19
7. Potrditev in imenovanje volilne komisije
8. Predstavitev kandidatov
9. Volitve v organe kluba
10. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
11. Volitve svetnika v Zvezo ŠKIS
12. Razno