18. redna letna skupščina Kluba študentov Ilirska Bistrica.

Klub študentov Ilirska Bistrica
Jurčičeva ulica 1
6250 Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, 22. oktober 2012

Na podlagi 20. člena Statuta Kluba študentov Ilirska Bistrica, sklicujem:

18. redno letno skupščino Kluba študentov Ilirska Bistrica.

Vabimo vas, da se v petek, 23. 11. 2012 ob 19h udeležite redne letne skupščine Kluba študentov Ilirska Bistrica, ki bo v sejni sobi na Jurčičevi ulici 1.

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda.
2. Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica v letu 2011/2012.
3. Finančno poročilo za leto 2011/2012.
4. Poročilo nadzorne komisije za leto 2011/2012.
5. Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica v letu 2012/2013.
6. Volitve in imenovanja v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica.
7. Volitve svetnika Kluba študentov Ilirska Bistrica v Svet ŠOLS .
8. Razno.

V upanju na čim večjo udeležbo vas lepo pozdravljam!

Jasmina Verbanac
Predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *