RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA

ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS

 

Na podlagi 5. člena Poslovnika o volitvah v organe Kluba Študentov Ilirska Bistrica

razpisujem kandidacijski postopek za mesta:

 

  • Predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
  • Podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
  • Tajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
  • Blagajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
  • Predstavnik dijaške sekcije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
  • Član nadzorne komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (3 mesta)
  • Član disciplinske komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (3 mesta)
  • Svetnik v Svet ŠOLS (1 mesto)
  • Svetnik v Zvezo ŠKIS (1 mesto)

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica s

stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica. Pravico biti voljen v Upravni odbor

Kluba študentov Ilirska Bistrica imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica

s stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica, ki so pred tem vsaj eno leto aktivno

sodelovali v Klubu in bili ali vodja vsaj ene projekta ali član nadzorne komisije,

disciplinske komisije ali svetnik kluba.

Člani s statusom dijaka lahko kandidirajo samo za funkcijo predsednik dijaške sekcije

Kluba študentov Ilirska Bistrica. Člani s statusom študenta pa za vse ostale funkcije v

organih Kluba študentov Ilirska Bistrica.

Kandidatura mora vsebovati:

 

– osebne podatke (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča,

telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija)

 

– podpisana izjava kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali

njenega podmladka

 

– podpisana izjava o kandidaturi

 

– opis dotedanjih aktivnostih dela na mladinskem področju, leto včlanitve v

Klub študentov Ilirska Bistrica

 

– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

 

Ob zaključku kandidacijskega postopka bo Nadzorna komisija Kluba študentov

Ilirska Bistrica v skladu z akti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrala kandidature ter

jih pregledala, sestavila listo kandidatov, jo objavila na spletni strani Kluba ter oglasni

deski Kluba in pripravila material, potreben za izvedbo volitev.

Pisno kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 5. 11. 2015 s priporočeno pošto,

poslano na sedež kluba Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska

Bistrica s pripisom »VOLITVE – ne odpiraj« ali oddano v času uradnih ur.

 

 

Predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica

Ajda Novak

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *