Začni novo leto s Kšibovo online rekreacijo!

Novoletne zaobljube? Pridružite se nam na online vadbi!

New year – new me ali kako že gre tisti pregovor? 😊


Seveda je novo leto čas, ko zremo v prihodnost in
pridno kujemo načrte in zaobljube.
Je mogoče med njimi tudi ta,
da bolj poskrbiš za svoje zdravje?
Da telovadiš vsaj 1x tedensko?


Opaaa, potem pa imamo tu rešitev zate!

SPOZNAJ NAŠO ONLINE VADBO, KI POTEKA VSAK PETEK OB 19.00.


✅ Na vadbi delamo različne vaje, od takih za stabilizacijo, do tistih za moč in kondicijo,

✅ ne pozabimo na vaje za sproščanje telesa,


 ✅ enourno vadbo vodi Maja Udovič, študentka športne vzgoje,

 ✅ ta način dela je popolnoma varen, ker ni možnosti okužbe,

 ✅ vabljeni so vsi, ne samo študenti, saj vsak dela po svojih zmožnostih, naša voditeljica pa nam pokaže različno stopnjo težavnosti pri izvajanju vaj,

✅ plačilo? Ma ne, ta rekreacija je brezplačna.

🎁 Inn … vsi, ki bodo z nami pridno vadili v januarju, bodo po pošti prejeli praktično in uporabno darilo, ki naj zaenkrat ostane še skrivnost!

Kaj pa kamerca?

Med vadbo jo imaš itak lahko sklopljeno, tako da te nihče ne kontrolira!

In kako se prijavite?

Preko spodnjega obrazca: https://forms.gle/MZbQWcWRLiJD6Wzp7


Tekom tedna vam bomo na vaš e-mail naslov poslali link do FB skupine, v katero se boste lahko včlanili. Vanjo tedensko objavljamo linke do Zoom dogodka. (V primeru, da nimate Facebook profila, ni problema, vam bomo povezavo do dogodka poslali preko maila).

Bomo izpolnili novoletno zaobljubo? Bomo! 😄

Dobrodošli na naši novi spletni strani

Novo leto – nov začetek ali kako že pravijo? 

Tudi mi smo se nekoliko posodobili in v sveže preoblekli našo spletno stran. Tu najdete aktualne novice o našem klubu, projektih in dogodkih, ki jih pripravljamo za vas.

Naj pa ne pozabimo na še eno pomembno novico – naš klub ima novo vodstvo! 11. decembra smo namreč izpeljali volitve, na katerih smo se odločili, da bo klub popeljali skozi 2021 upravni odbor, ki ga sestavljajo:
 

Anja Tomažič, predsednica

Lara Štemberger, podpredsednica

Eva Poklar, tajnica

Nika Lilić, blagajničarka

Marko Iskra, predstavnik dijaške sekcije

Ne smemo pa pozabiti še na svetnico v Zvezi ŠKIS in Svetu ŠOLS, Sabino Prica!

Izvolili smo pa tudi člane nadzorne in disciplinske komisije, ki bodo redno pregledovali delovanje kluba in porabo finančnih sredstev.

V nadzorno komisijo smo izvolili Lauro Fatur, Nino Renko in Niko Udovič, v disciplinsko pa Aljaža Juga, Saro Logar in Evo Rojc.

Vodstvu kluba želimo veliko dobro izpeljanih dogodkov v novem letu!

Razpis: Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis ‘Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja’, katerega namen je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev.

17. december 2015 je zadnji dan, ko se šole, vrtci in drugi zavodi še lahko prijavijo na razpis. Upoštevali bodo popolne vloge, ki bodo prispele do 12. ure v vložišče ministrstva. Šole se na razpis prijavijo z že izbranim kandidatom.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na tem področju, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu. Razpis upošteva načela in cilje Jamstva za mlade v obdobju 2014 – 2015, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja. Prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikovza obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • osnovnih šolah,
  • srednjih šolah,
  • dijaških domovih in
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

v javnoveljavnem programu, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

V okviru javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni javni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo zaposlenega ustreznega izkušenega učitelja, ki se bo upokojil ob izteku veljavnosti pogodbe o zaposlitvi učitelja začetnika, in imajo izbranega kandidata za učitelja začetnika, ki izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za delovno mesto, ki ga v zavodu zaseda izkušeni učitelj, in ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za čas desetih mesecev, za polni delovni čas, z začetkom opravljanja dela 1. 2. 2016. Učitelj začetnik bo v sodelovanju z izkušenim učiteljem pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije.v

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. 12. 2015, do 12. ure.

Več o pogojih za kandidiranje na razpisu, merilih za izbor upravičencev, višini sredstev, načinu oddaje vloge in druge informacije vsebuje celotno besedilo razpisa, ki je objavljeno tukaj.

Ilirska Bistrica – Klub študentov Ilirska Bistrica v športni dvorani OŠ Antona Žnideršiča organiziral igro zorbing nogometa

V Ilirsko Bistrico smo prvič pripeljali novo obliko nogometa, ki se imenuje zorbing

nogomet. Gre za igro nogometa, kjer so vsi igralci oblečeni v napihljive žoge, pri čem so

proste le noge. Igralci se tako med seboj zaletavajo in kotalijo brez skrbi, da bi prišlo do

kakršnih koli poškodb. Zorbing nogomet je primeren tako za odrasle kot tudi za otroke.

Zbrali smo se v soboto, 14. 11. 2015, v športni dvorani Osnovne šole Antona Žnideršiča,

kjer so za veliko mero zabave poskrbele prijavljene ekipe ter animator. Veseli smo, da lahko

ilirskobistriški mladini ponudimo nekaj novega in upamo, da bo na naslednjem dogodku še

več udeležencev, saj imamo v načrtu še veliko zanimivih projektov.

K. S.

Išče se prostovoljce za izpeljavo Evropskega univerzitetnega košarkarskega prvenstva

Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA), Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP) in Univerza na Primorskem (UP) organizirajo že 13. Evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki (EUC), ki se bo odvijalomed 20. in 27. junijem 2015 v Kopru. Da je organizacija padla v njihove roke, je meddrugim zaslužna tudi podpora Študentske organizacije Univerze na Primorskem. Uspešna organizacija tako pomembnega športnega dogodka kot je EUC Koper 2015 pa brez prostovoljcev ne bi bila mogoča.

 

 

Če si fleksibilna, prijazna in zanesljiva oseba, se prijavi tukaj in postani del ekipe prostovoljcev, ki bodo v Kopru pomagali ustvariti nepozaben športni dogodek. Prednost imajo kandidati, ki govorijo tuje jezike. Med delovnim časom bo poskrbljeno za hrano in delovno opremo, potne in nastanitvene stroške pa si prostovoljci krijejo sami. Več o področjih dela si preberite tukaj.

 

 

 

Spremembe študentskega dela

Zaradi pojava mnogo različnih, bolj ali manj pravilnih informacij o spremembah študentskega dela predstavljamo podatke o tem, kakšne naj bi spremembe pri obremenitvah študentskega dela sploh bile.

 

 

27. novembra 2014 je bilo na seji Vlade RS določeno besedilo zakonov, ki naj bi urejala spremembe študentskega dela (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja).

Trenutno govorimo le o predlogih zakonov, ki sta bila sprejeta na Vladi RS. Zakona pa še nista bila sprejeta v Državnem zboru ter posledično tudi še nista v veljavi. Uveljavitev sprememb se v primeru sprejetja zakonov v Državnem zboru predvideva v začetku leta 2015. Zaenkrat pa torej govorimo o predvidenih spremembah.

Od študentskega dela naj bi se po ureditvi:

— plačevala koncesijska dajatev v višini 16% in dodatna koncesijska dajatev v višini 2%,

— plačeval prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85%,

— plačeval prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%,

— s strani delodajalca plačeval prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53%,

— plačeval prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36%,

poleg tega pa se uvede minimalna urna postavka v višini 4,5 evra bruto oz. 3,8 neto.

Pripravili smo dva primera izračuna stroškov študentskega dela v primeru nove ureditve (v spodnji priponki). Prva tabela pokaže, kakšni so prispevki in strošek dela v primeru, da bi študent zaslužil 100 € (ter od tega plačal še prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5) ter dobil na račun končno (neto) izplačilo 84,50 €. Druga tabela pokaže, kakšen je strošek v primeru, da študent na račun dobi dejansko (neto) izplačilo 100 €. Obe tabeli imata tudi možnost preračunavanja glede na različne zneske, ki se jih lahko vnese v bela okenca v tabeli (formule so že vnesene).

Legenda tabel:

Neto znesek: pomeni dejansko izplačilo na transakcijski račun študenta (oziroma je bruto plača minus prispevki študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Bruto znesek: pomeni neto znesek + prispevek študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Bruto bruto znesek (ti. drugi bruto): pomeni bruto znesek (neto znesek + prispevek študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) + prispevki na plačo s strani delodajalca (koncesija, dodatna koncesija, DDV na koncesijo, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani delodajalca, prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter prispevek za zdravstveno zavarovanje). To je ti. celoten strošek študentskega dela.

Pojasnilo primera 1:

Študent, ki je do sedaj zaslužil 100 €, je na račun prejel izplačanih 100 €, delodajalec pa je poleg teh 100 € plačal še dodatnih 35,05 € (koncesija, dodatna koncesija, DDV na koncesijo, mesečno zdravstveno zavarovanje).

Študent, ki bi po novi ureditvi zaslužil 100 €, bi na račun prejel 84,5 €. 15,5 € bi plačal kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delodajalec pa bi zanj poleg teh 100 € plačal še 37,70 € (koncesija, dodatna koncesija, DDV na koncesijo, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani delodajalca, prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter prispevek za zdravstveno zavarovanje). Celoten strošek v tem primeru je torej 137,70 €.

Pojasnilo primera 2:

V primeru, da bi študent želel dejansko na račun prejeti 100 € neto (toliko kot sedaj), bi moral v celoti zaslužiti 118,34 € (18,34 € bi plačal študent za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), delodajalec pa bi potem za prispevke delodajalca plačal še 44,62 €. Celoten strošek v tem primeru je torej 162,96 €.

Namen teh tabel je lažje razumevanje verjetnih sprememb študentskega dela.

Dodatna vprašanja lahko naslovite na:  janja.hren.skis@gmail.com.