Upravni odbor kluba sestavljajo predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik in predstavnik dijaške sekcije. 

 

Upravni odbor opravlja glave organizacijske, administrativne in strokovno tehnične naloge kluba.

 

Nadzorna komisija skrbi, da je poslovanje kluba v skladu z internimi in eksternimi akti ter zakoni, pregleduje delovanje organov kluba in skrbi za transparentno finančno poslovanje.

Disciplinska komisija pa vodi disciplinski postopek zoper člane društva, samostojno izreka sankcije in spremlja ter sproti obravnava prekrške članov.

 

Naloga svetnika v Svetu ŠOLS (svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti) je predstavljanje kluba v imenovanem svetu, sestajanje na sejah, kjer se dogovarjajo o aktualnih zadevah, ki se tičejo vseh Klubov in volijo dva predstavnika klubov v predsedstvo Študentske organizacije Slovenije.

Svetnik v Zvezi ŠKIS pa v grobem vzdržuje komunikacijo med klubom in Zvezo ŠKIS ter med regijo in klubom.

 

Aktivisti smo tisti člani kluba, ki skrbimo za njegovo uspešno delovanje na najrazličnejše načine. 

Enkrat mesečno zasedamo na sestanku aktivistov, kjer si izmenjujemo različne predloge o tem, kaj bi lahko ponudili ne samo našim članom, ampak tudi širši publiki. 

Aktivisti imamo nato relevantno vlogo pri realizaciji projektov, saj moramo poskrbeti tako za njihovo organizacijo kot izvedbo.

Dolžnost vsakega aktivista je tudi delo na uradnih urah, ki potekajo vsak petek in soboto v tednu. 

Dežurni aktivist v tem času skrbi za to, da lahko naši člani nemoteno koristijo vse ugodnosti, ki jim jih nudimo (npr. tiskanje, vezava, arhiviranje diplomskih/magistrskih nalog, podaljševanje članstva ipd.).

 

Biti aktivist kluba pa ne pomeni samo imeti obilo dela in odgovornosti! 

Pomeni nova poznanstva, tkanje trdnih prijateljskih vezi, pridobivanje novih izkušenj, znanj in kompetenc pa tudi uresničevanje samega sebe in izražanja v tistemu, kar te najbolj veseli.

Lahko pa tudi postaneš naš aktivist/-ka, kar pomeni, da z nami soustvarjaš pestro lokalno okolje! 

Dobrodošel/-la! Pusti nam sporočilo na ksibko@gmail.com in v najkrajšem možnem času te bomo kontaktirali in te sprejeli medse.

aktivisti