Dogodki v decembru

V četrtek, 6. decembra ob 18. uri bo v Knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici predstavitev slikanice “Sinko Martinko”, ki jo je zapisala Marta Bratovič, ilustriral pa Romeo Volk. Zapis je prilagodila Marija Tončič Štrancar. Pogovor z ustvarjalci bo vodil Primož Rojc, v glasbenem delu prireditve bosta nastiopila Martin Rojc in Nina Volk.

V petek, 7. decembra ob 19. uri bo v veliki dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici koncert Partizanskega pevskega zbora iz Ljubljane. Koncert organizira Območno združenje borcev za vrednote NOB Ilirska Bistrica.

V soboto, 8. december ob 18. uri bo v veliki dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici 1. koncert 31. občinske revije pevskih zborov in skupin Občine Ilirska Bistrica. Nastopili bodo: Fantje s’pod Karlovce, ŽePZ Prem, MePZ DU Avgust Šuligoj Ilirska Bistrica, MePZ Ahec Jasen, ŽePZ Tuščak, PS Kalina, Bistrške škuorke in MePZ Tabor Kalc 1869 Knežak. Koncert organizirata ŽePZ Prem in Območna izpostava JSKD Ilirska Bistrica.

V nedeljo, 9. decembra ob 17. uri bo v veliki dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici 2. koncert 31. občinske revije pevskih zborov in skupin Občine Ilirska Bistrica. Nastopili bodo: Brštulin banda, PS Društva kmečkih žena Ilirska Bistrica, MoPZ Dragotin Kette Ilirska Bistrica, PS Vasovalec, Hrušiški fanti, MePZ KPD Bazovica Reka, CMePZ Podgrad, CeMePZ Zvon, Jasenski pevci in Vox Ilirica. Koncert organizirata ŽePZ Prem in Območna izpostava JSKD Ilirska Bistrica.

VABLJENI!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *