DOSTOPNA IZOBRAZBA – IZHOD IZ KRIZE

V Študentski organizaciji Slovenije z vložitvijo zakona o štipendiranju enotno, sistemsko in pošteno ureditev štipendiranja v Sloveniji. Štipendija mora biti dostopna vsem udeležencem izobraževalnega procesa z namenom vzpodbujanja in razvijanja posameznika ne glede na njegov socialni položaj v družbi. Celovit in pregleden sistem je nujen pogoj za dostopno izobraževanje in temelj vsake na znanju temelječe družbe. Sistem Štipendiranja mora biti prilagojen potrebam v družbi in skrbeti za povezavo med mladimi in gospodarstvom z namenom doseganja skupnih ciljev in povečanja možnosti mladih za uspešen prodor na trg dela.

Tudi na Klubu študentov Ilirska Bistrica zbiramo glasove za pobudo Študentske organizacije Slovenije(ŠOS) za pričetek zbiranja podpisov za vložitev predloga Zakona o Štipendiranju.

Svoje glasove lahko oddate na uradnih urah!

http://www.studentska-org.si/novice/mladi-smo-prihodnost-dostopna-izobrazba-pa-izhod-iz-krize

V kratkem več tudi na : http://www.dostopna-izobrazba.si

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *