Erasmus+ je odlična priložnost za študentske klube

Klubovci, klubovke! Razmišljate o razvijanju mednarodnih projektov, ki bodo vašemu delovanju v lokalnem okolju prinesli dodano vrednost, opolnomočili vaše delovanje ter prinesli dodatna zunanja sredstva? Bliža se prijavni rok Erasmus+: Mladi v akciji, za katerega ste prav gotovo že slišali.

Pa ga tudi zares poznate? V krajšem pregledu vam Mednarodni odbor Zveze ŠKIS pripravlja pregled akcij in projektov, ki jih lahko prijavite do 4. februarja do 12. ure pri slovenski nacionalni agenciji MOVIT.

 

 

V kolikor ste poznali stari program, se boste z novih lahko hitro spoprijeli, obstaja pa nekaj pomembnih razlik, ki jih je potrebno upoštevati. Ključni cilji programa so tudi po novem usmerjeni v razvoj ključnih kompetenc in spretnosti, vključevanje mladih z manj priložnostmi, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog, socialna vključenost, spodbujanje zaposljivosti mladih, promocija neformalnega izobraževanja in njegovo prepoznavanje …

Sedaj pa k ukrepu, ki je po vsej verjetnosti najbolj primeren za študentske klube.

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

Pod misterioznim naslovom se ne skriva nič drugega kot mladinske izmenjave, seminarji, tečaji in usposabljanja (mednarodni treningi), študijski obiski in Evropska prostovoljna služba. Gre za ukrep, ki je za študentske klube verjetno najbolj primeren, saj je znotraj vaše kadrovske in finančne zmogljivosti, njegov namen pa je krepitev kompetenc mladinskih voditeljev ter izmenjava dobrih praks med različnimi državami (tako programskimi, kot tudi partnerskimi državami iz soseščine EU).

Na povezavi si lahko ogledate ključne spremembe iz preteklega programa, na kratko pa lahko povzamemo:

a) Mladinske izmenjave

Projekt traja med 3 in 24 mesecev (to je čas, ko nastajajo stroški in se projekt pripravlja in odvija), konkretna aktivnost, torej mobilnost mladih pa zajema od 5 do 21 dni. Udeleženci so stari med 13 in 30 let.

Namig za izvedbo: Želite s projektom promovirati zdrav način življenja, biološki način pridelave hrane v vaši dolini ter možnosti za športno udejstvovanje za mlade, ki nimajo dostopa do vzpostavljene športne infrastrukture? Organizirajte teden dni trajajočo izmenjavo s 5 partnerskimi državami, povabite v svoj kraj 25 mladih in se o tem skupaj podučite ter izmenjate dobre prakse!

b) Evropska prostovoljna služba

Projekt zajema enega ali več prostovoljcev, ki bodo prišli iz tujine in bivali v vašem kraju ter opravljali prostovoljno delo na ločenem projektu znotraj vaše organizacije za daljše časovno obdobje. Prostovoljec je lahko star med 17 in 30 let.

Namig za izvedbo: Imate v vašem študentskem klubu likovno-glasbeni atelje, ki potrebuje sveže ideje za izvajanje ustvarjalnega programa? Povabite v svoje vrste za recimo 9 mesecev ustvarjalnega posameznika iz Španije in skupaj z njim soustvarjajte program za mlade.

c) Mobilnost mladinskih delavcev

Projekt traja med 3 in 24 mesecev, konkretna aktivnost pa med 2 dni in 2 meseca.

Namig za izvedbo: Imate v vašem klubu poseben način dela s prostovoljci na področju kulture? Organizirajte mednarodni trening za mladinske delavce, ki v svojih državah delajo z mladimi na tem področju. Zastavite nove metode in tehnike za spodbujanje dela, iščite načine za boljšo promocijo večkrat pozabljenih kulturnih prireditev in sooblikujte končno brošuro o mladih in kulturi.

Naši namigi so seveda zgolj plod naše domišljije, možnosti je nešteto mnogo in na vas je, da jih odkrijete, dobro ubesedite in prijavite.

Odličen nabor informacij najdeš tudi v brošuri. Tudi mi smo informacije povzeli po spletni strani MOVIT.

Imate dodatna vprašanja? Obrnite se na nas preko internationalboard@skis-zveza.si in gotovo bomo skupaj poiskali rešitev.

 

Veliko uspeha pri snovanju projektov v letu 2015!

 

Pripravila: Sabina Carli

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *