Kaj prinaša novi Erasmus+?

Avtorica: Adisa Dizdarević

Erasmus+ stopi v veljavo, v obdobju, ko je v EU skoraj šest milijonov mladih, brezposelnih. Če se ozremo na Španijo in Grčijo je delež brezposelnih mladih krepko čez 50 odstotkov. Istočasno pa se soočamo s problemom, ko imamo na voljo več kot dva milijona prostih delovnih mest, kjer pa tretjina delodajalcev  s probemom pridobivanja ustrezno usposobljenega kadra.

Kaj prinaša novi Erasmus+?

Novi program Erasmus+ bo s svojimi smernicami, spodbujanja mobilnosti med mladimi in spodbujanja mladih k pridobivanju ključnih kompetenc, znanja, spretnosti v tujini, skušal zmanjšati problem brezposelnosti v EU. Dodatni pogoji programa bodo dvignili nivo kakovosti in ustreznosti sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade v Evropi, saj bo podpora namenjena tudi strokovnemu razvoju izobraževalnega osebja in mladinskih delavcev ter povezovanju področij izobraževanja in dela. Pričakovanja programa so, da bi mobilnost študentov in vajencev, spodbudila tudi mobilnost delavcev med državami članicami, saj se poraja miselnost, da bi bili posamezniki, ki so bili v preteklosti zajeti v kakeršnokoli obliko mobilnosti, pripravljeni tudi v prihodnje oditi v tujino na izobraževenje ali delo. Proračun v višini 14,7 milijarde evrov upošteva predvidene stopnje inflacije. Načrtuje se dodelitev dodatnih sredstev za mobilnost v visokošolskem izobraževanju in krepitev zmogljivosti, pri katerih bo odprta možnost sodelovanja tudi za  države, ki niso članice EU.
Evropska komisija pozitivno pozdravlja podporo, izraženo s strani Sveta EU, novemu programu Erasmus +, programu EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport. Proračun 7-letnega programa zajema 14,7 milijarde evrov, kar se je povišalo za 40 odstotkov. Po sprejemu predloga programa Erasmus + 19. novembra 2013 (IP/13/1110) je bil sam predlog programa z večino potrjen, 3. decembra 2013, pa je bila podpora izražena tudi s strani Sveta EU. Erasmus + združuje podporo EU na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine v enem samem programu, kar je bilo v preteklosti ločeno v sedmih posamičnih programih. Program Erasmus + pa za razliko predhodnih posamičnih programov prvič vključuje financiranje športa. To področje je zamišljeno na centralizirani ravni.  Približno 265 milijonov evrov bo v naslednjih sedmih letih namenjenih evropski razsežnosti dogovarjanja izidov tekem in uporabe nedovoljenih poživil, nasilju in rasizmu. Program bo podprl tudi transnacionalne pobude in reševanje čezmejnih izzivov, ki vključujejo organizacije amaterskega športa, na primer s spodbujanjem dobrega upravljanja, socialne vključenosti, dvojnih poklicnih poti in telesne aktivnosti za vse.
Evropska komisarka za  izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade,  Androulla Vassiliou je že ob sprejetju Erasmus + na ravni Evropskega parlamenta pozitivno pozdravila. Izrazila je tudi zadovoljstvo nad zagotovitvijo 40-odstotnega povečanje proračuna, v primerjavi s trenutnimi programi. To vsekakor odraža zavezanost EU k izobraževanju in usposabljanju. Erasmus+ bo poleg omenjenega prispeval tudi k boju proti brezposelnosti mladih, saj bo sam novi program nudil možnosti pridobivanja izkušenj v tujini ter s tem izobljšanja ključnih kompetenc in spretnosti, ki vsekakor mladih lahko omogočijo lažji vstop na trg dela.
Tudi na Zvezi ŠKIS nov program Erasmus + pozitivno pozdravljamo, saj bo podpiral strateška partnerstva, ki bodo lahko posameznikom, ki se bodo znašli na prehodu iz izobrežavanja v zaposlitev, v veliko pomoč, saj bo zagotovljal razvoj spretnosti in pridobitev novih znanj, ki jih le – ti potrebujejo, da bodo na trgu dela bolj zaposljivi in konkurenčni ostalim.
Končni podpis s strani Evropskega parlamenta in Sveta je predviden 11. december 2013. Program Erasmus + stopi v veljavo januarja 2014.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *