Kam z neformalnim znanjem?

Delavnice, treningi, izobraževanja, okrogle mize, … Vabila nanje se vsakodnevno pojavljajo v naših elektronskih nabiralnikih. Pa se sploh zavedamo, kakšne (nekatere celo brezplačne) priložnosti so to za nas, bodoče gonilne sile sveta?

Naj začnemo na začetku; kaj sploh je neformalno izobraževanje? Razumljeno je kot organizirani izobraževalni proces, ki pa trenutno še ne zagotavlja uradnega certifikata (za razliko od formalnega izobraževanja). Posamezniki se neformalnih izobraževanj udeležujejo prostovoljno in se zavedajo, da se učijo (v formalnem izobraževanju nam to zavedanje včasih uide). Namen neformalnega izobraževanja je razvoj znanj, veščin in kompetenc posameznika, ki ga opolnomočijo v njegovem osebnem razvoju. Posebnost te vrste izobraževanja so predvsem raznolikosti v aktivnostih, metodah, pristopih, orodjih in prioritetah.

In zakaj bi sploh potrebovali neformalno pridobljena znanja? Kot že omenjeno, za osebno rast in razvoj, ki pa se odraža na več področjih. Vzemimo npr. aktualno tematiko zaposlovanja. Glede na raziskavo, ki jo je izvedel European Youth Forum, delodajalci od svojih bodočih zaposelnih najpogosteje zahtevajo naslednje mehke veščine: komunikacijske veščine, organizacijske veščine, zmožnost odločanja, zmožnost dela v skupini, samozavest, pismenost, veščine reševanja problemov, IT veščine in znanje tujega jezika. In katere so tiste veščine, ki jih posamezniki najpogosteje razvijemo v mladinskih organizacijah in v neformalnem izobraževanju? Zmožnost dela v skupini, komunikacijske veščine, samozavest, prilagodljivost, organizacijske veščine, zmožnost odločanja, zmožnost reševanja problemov in vodstvene kompetence.

Kot vidite, lahko najdemo precej vzporednic.

Za uspešno delo v mladinskih organizacijah pa nam prav pridejo ravno neformalna izobraževanja, na katerih nadgrajujemo naše veščine in skrbimo, da je naše delovanje vedno boljše. Sama oblika neformalnega izobraževanja nam namreč omogoča deljenje izkušenj in primerov dobrih praks, kar bogati naše znanje; vaje nam omogočajo takojšnje preizkušanje usvojenega znanja in lažji prenos naučenega v realno okolje, interaktivnost metod pa omogoča visoko sodelovanje med udeleženci in zabaven način učenja.

Neformalno izobraževanje je torej kratkoročna in dolgoročna naložba v vašo prihodnost. Izkoristite jo.

Patricija Premrov, Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *