Kandidacijski postopek

 

 

Klub študentov Ilirska Bistrica

Jurčičeva ulica 1

6250 Ilirska Bistrica

 

Ilirska Bistrica, 5. november 2014

 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS

Na podlagi 5. člena Poslovnika o volitvah v organe Kluba Študentov Ilirska Bistrica razpisujem kandidacijski postopek za mesta:

  • Predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica(1 mesto)
  • Podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica(1 mesto)
  • Tajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica(1 mesto)
  • Blagajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica(1 mesto)
  • Predstavnik dijaške sekcije Kluba Študentov Ilirska Bistrica(1 mesto)
  • Član nadzorne komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica(3 mesta)
  • Član disciplinske komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica(3 mesta)
  • Svetnik v Svet ŠOLS(1 mesto)

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica s stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica. Pravico biti voljen v Upravni odbor Kluba študentov Ilirska Bistrica imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica s stalnim prebivališčem  vUE Ilirska Bistrica, ki so pred tem vsaj eno leto aktivno sodelovali v Klubu in bili ali vodja vsaj ene projekta ali član nadzorne komisije, disciplinske komisije ali svetnik kluba.

Člani s statusom dijaka lahko kandidirajo samo za funkcijo predsednik dijaške sekcije Kluba študentov Ilirska Bistrica. Člani s statusom študenta pa za vse ostale funkcije v organih Kluba študentov Ilirska Bistrica.Kandidatura mora vsebovati:

–       osebne podatke (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča,
telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija)

–       podpisana izjava kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka

–       podpisana izjava o kandidaturi

–       opis dotedanjih aktivnostih dela na mladinskem področju, leto včlanitve v Klub študentov Ilirska Bistrica

–       potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

 

Ob zaključku kandidacijskega postopka bo Nadzorna komisija Kluba študentov Ilirska Bistrica v skladu z akti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrala kandidature ter jih pregledala, sestavila listo kandidatov, jo objavila na spletni strani Kluba ter oglasni deski Kluba in pripravila material, potreben za izvedno volitev.

 

Pisno kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 14. 11. 2014 s priporočeno pošto,

poslano na sedež kluba Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica s pripisom  »VOLITVE – ne odpiraj« ali oddano v času uradnih ur.

 

 

Predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica

Sara Rolih

Kandidacijski postopek

 

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *