»Moje izkušnje« najboljši primer beleženja delovnih izkušenj

Orodje e-Študentskega Servisa »Moje izkušnje« za beleženje izkušenj, pridobljenih preko dela študentov s strani Evrope priznano kot najboljši primer beleženja pridobljenih kompetenc iz dela. Belgijsko ministrstvo po zgledu Mojih izkušenj razvija podoben sistem.

V ponedeljek in torek, 4. in 5. februarja 2013, je v Antwerpnu v Belgiji potekalo srečanje predstavnikov belgijskega (flamskega) ministrstva za izobraževanje, zavoda za zaposlovanje, univerz, šol, zaposlovalcev, združenj delodajalcev, mladinskih organizacij, sindikatov, strokovnjakov ter tujih gostov iz Danske, Finske ter Slovenije. Skozi Program Peer Review, financiran iz Evropskega socialnega sklada, so belgijski strokovnjaki v projektu »Optie Vak.Werk« preučili primere dobre
prakse beleženja delovnih izkušenj mladih. Strokovnjaki iz belgijskega ministrstva so med primere najboljših praks uvrstili prakse iz Danske, Finske, Švice in Slovenije (»Moje izkušnje«).

Tujina navdušena nad slovenskim sistem beleženja izkušenj

Predstavnici e-Študentskega Servisa Katarina Bremec Slanič in Vesna Miloševič sta predstavili slovenski sistem dela študentov ter elektronskega poslovanja. Hkrati pa sta predstavili tisto, kar je strokovnjake iz Finske, Danske in Švice ter predstavnike belgijskega ministrstva za izobraževanje najbolj zanimalo – sistem beleženja izkušenj, ki jih mladi dobijo preko dela. Orodje »Moje izkušnje« (http://www.studentski-servis.com/studenti/kariera/moje-izkusnje) so na e-Študentskem Servisu v sodelovanju z Zavodom Nefiks razvili v letu 2012. Njegov glavni namen pa je v osebnem servisu v sistemu »Moje izkušnje« na enem mestu zbrati vsa študentska dela, ki jih je študent opravljal preko e-Študentskega Servisa. Sistem »Moje izkušnje« vključuje podatke o vrsti dela, delodajalcu, številu opravljenih ur, o pridobljeni osnovni kompetenci ter o dodatnih kompetencah, ki jih je študent z delom pridobil. Študent si lahko vse izkušnje shrani v PDF obliko ter jih kot dokazilo posreduje potencialnemu delodajalcu za redno zaposlitev ali študentsko delo. Tako se študent pri iskanju zaposlitve bolje in lažje predstavi delodajalcu in si poveča zaposljivost.

Katarina Bremec Slanič, vodja kadrovske službe na e-Študentskem Servisu je povedala: «Vletu 2012 smo uvedli posodobitev poslovanja na ravni beleženja izkušenj, kar prinaša članom e-Študentskega Servisa bolj kvaliteten in informativen pregled delovnih aktivnosti študenta tekom opravljanja študentskega dela. Hkrati je to velika pridobitev tudi za podjetja/delodajalce, saj je omogočen vpogled v pridobljena znanja, veščine in sposobnosti, ki so še kako pomembne v procesu zaposlovanja mladih.«

Kako o izkušnjah in karieri razmišljajo na Finskem in Danskem?

Finski strokovnjaki so poudarili, da imajo prav vsi mladi pomembna znanja in kompetence pridobljene neformalno in informalno, le prepoznati jih je potrebno. Zato imajo na Finskem mladi možnost, da jim njihova znanja pridobljena neformalno izven šole (npr. na delu, pri seminarjih itd.) v šolskem sistemu priznajo skozi sistem kreditnih točk. Na Danskem pa imajo zelo dobro razvit sistem karierne orientacije, kjer mlado osebo karierni svetovalec spremlja skozi celotno šolanje.
Pogovarjanje o poklicih, kompetencah, obiski delovnih mest so del šolskega programa, prav tako pa je karierna orientacija implementirana v vsak šolski predmet.

»Moje izkušnje« navdihnile belgijsko ministrstvo za izobraževanje, ki po njihovem zgledu razvija podoben sistem

Hilde Wynen, vodja projekta »Optie Vak.Werk« na belgijskem (flamskem) ministrstvu za izobraževanje je povedala: »Pri slovenskem orodju »Moje izkušnje« nam je bilo posebej všeč beleženje števila ur, ki jih je študent opravil, ter strokovno izdelan nabor kompetenc, ki jih je študent z delom pridobil. Na podlagi dobrih praks iz Slovenije, Danske, Finske in Švice razvijamo svoj sistem beleženja delovnih izkušenj mladih«.

Vesna Miloševič, strokovna sodelavka na področju zaposlovanja mladih na e-Študentskem Servisu je dodala: »Na e-Študentskem Servisu smo skupaj z Zavodom Nefiks razvili sistem beleženja študentskih izkušenj z namenom, da bi se mladi zavedali svojih izkušenj in kompetenc, pridobljenih z delom ter da bi jim olajšali predstavitev svojih znanj delodajalcem. Po drugi strani pa smo s tem podjetjem olajšali izbor kvalitetnih kadrov. Zelo nas veseli, da so v tujini prepoznali doprinos našega orodja »Moje izkušnje« in da razvijajo svojega po našem zgledu.«

Dodatne informacije: Katarina Bremec Slanič, T: 01 72 98 361, katarina.bremec-slanic@studentski-servis.com.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *