Nov pravilnik o subvencioniranju vozovnic

Predvidoma s 23. januarjem 2013 začne veljati nov pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza, s katerim bodo zopet začele veljati cene vozovnic, kakršne so bile pred januarjem.

Zadnje spremembe tega pravilnika so bile namreč zaradi napovedane referendumske pobude opravljene decembra in so povišale cene subvencioniranih vozovnic za dijake in študente v mesecu januarju. Ker je bila napovedana referendumska pobuda umaknjena, se s februarjem cene zopet znižujejo na prejšnje cene in sicer:

–  za 1. razred: oddaljenost od 5 km do 60 km – 20evrov

– za 2. razred: oddaljenost od 60 km do 90 km – 30 evrov

– za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km – 50 evrov

– mesečna vozovnica za 10 voženj – 15 evrov
Poleg tega bodo študenti in dijaki, ki koristijo kombinirane mesečne vozovnice, še vedno morali doplačati vozovnice za mestni potniški promet v Ljubljani in Mariboru (5 evrov) ter na Jesenicah (15 evrov). Drugje doplačil ne bo.

Kljub znižanju cen vozovnic na prejšnje cene, pa študenti in dijaki v zadnjih dneh nismo bili zadovoljni z odločitvijo Ministrstva za infrastrukturo in prostor, da opravi poračun januarskih vozovnic šele v mesecu juniju, saj takrat dijaki šole ne obiskujejo cel mesec, študenti pa imajo takrat izpitno obdobje in mnogi ne uporabljajo mesečne vozovnice. Tako mnogi ne bi dobili vrnjenega denarja od preplačanih januarskih vozovnic.

Zato pozdravljamo odločitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je kljub tem napovedim določilo, da bodo razliko v ceni dijakom in študentom povrnili že v mesecu marcu. Študenti in dijaki, ki so v januarju preplačali mesečno vozovnico, lahko torej uveljavljajo kompenzacijo v mesecu marcu in sicer v obliki znižane cene vozovnice za mesec marec.

Ob tem dijake in študente opozorjamo, da lahko pravico do kompenzacije uveljavljate le pri istem izdajatelju subvencionirane mesečne vozovnice, kjer ste opravili nakup januarske vozovnice.


Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *