• Klub študentov Ilirska Bistrica je samostojna, nepridobitna in nepolitična organizacija,

  ki zastopa interese bistriških študentov in dijakov

  in si prizadeva za izboljšanje kakovosti študentskega življenja.

  Naš glavni cilj je ustvariti in organizirati čim bolj raznolike projekte,

  ki bi se jih dijaki in študenti udeleževali

  bodisi zaradi izobraževalnih namenov

   bodisi zaradi popestritve njihovega prostega časa.

   

  Naš klub je dejaven na zelo različnih področjih, in sicer na področju

   kulture, športa, zdravja, sociale, humanitarnosti in – kar je najpomembneje – izobraževanja.

   

  Čeprav so naša ciljna publika dijaki in študentje,

   si prizadevamo organizirati tudi projekte,

   ki bi pritegnili še ostale generacije – vse od otrok do starejših.

   

   

   

  Naša vizija:

  Klub si s svojim delovanjem želi zastopati interese dijakov in študentov

  ne samo na lokalni, ampak tudi na nacionalni ravni.

   

  Aktivistom kluba si prizadevamo zagotoviti možnosti za pridobivanje najrazličnejših znanj, kompetenc, izkušenj in pa tudi poznanstev.

   

  Dijakom in študentom si želimo pomagati tako, da zanje organiziramo dogodke, jih informiramo, jim s članstvom na klubu ponujamo različne ugodnosti ipd.

  Dijake in študente se trudimo obveščati o informacijah, ki se jih dotikajo

  in so zato zanje relevantne.

  Prizadevamo si sodelovati s čim več domačimi in lokalnimi društvi, organizacijami pa tudi posamezniki

  ter jim tako ponuditi možnost pri njihovem udejstvovanju.

  Nenazadnje pa si želimo tudi sodelovanja z drugimi študentskimi klubi in z Zvezo študentskih klubov Slovenije.

   

   

  Naše poslanstvo:

  Aktivisti kluba se s svojim delovanjem trudimo uspešno predstavljati KŠIB v ilirskobistriški občini in v Sloveniji.

  Iz leta v leto se trudimo ohranjati, pa tudi izpopolnjevati, tradicionalne projekte, hkrati pa načrtovati čisto nove, in sicer take,

  za katere predvidevamo, da bodo publiki všeč,

  pa tudi take, za katere ljudje sami izrazijo interes.

   

  Pri načrtovanju projektov smo pozorni na to,

  da ljudem nudimo paleto takšnih,

  ki segajo v najrazličnejša vsebinska področja in s tem poskrbimo,

  da vsak najde nekaj, kar bi ga utegnilo zanimati.

   

  Skrbimo za ugled in aktivno delovanje aktivistov KŠIB-a.

  Člane kluba, tako dijake kot študente, se trudimo spodbuditi k čim številčnejšemu obisku naših projektov.

  V svoje vrste nenehno vabimo nove aktiviste,

  saj se vedno razveselimo vsakogar, ki naš kader osveži s svojimi idejami.

  Prizadevamo si za to, da bi racionalno upravljali s proračunskimi sredstvi.