Pod pretvezo reševanja študentov grobi posegi v kakovost visokega šolstva!

Na izredni novinarski konferenci, ki je potekala 29. septembra 2014, je Žiga Schmidt opozoril na grobe posege Ministrstva za izobraževanje znanost in šport v obstoječ sistem zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. ŠOS pristaja zgolj na urejanje in zagotavljanje pravic oškodovanim študentom, vsi ostali sistemski posegi v visoko šolstvo pa so nedopustni pod pretvezo reševanja študentov.

 

V petek, 26. septembra 2014, v popoldanskem času, je Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ŠOS obvestilo, da bo v roku 1 ure v vladno usklajevanje posredovalo predlog sprememb Zakona o visokem šolstvu, s katerim ureja akutno in urgentno situacijo študentov, ki študirajo na neakreditiranih študijskih programih. ŠOS je kljub nerazumnemu roku nemudoma posredoval komentarje univerzam, ministrstvu in NAKVIS-u.

 

Predlog ministrstva sicer ureja problematiko t.i. izbrisanih študentov in jim priznava obveznosti in javno veljavo njihovih diplom za nazaj, kar v ŠOS pozdravljajo, saj je nujno, da se za oškodovane študente poskrbi in da ne utrpijo nikakršnih posledic napake, ki si jo storile univerze.

Ob objavi predloga zakona pa so na ŠOS bili neljubo presenečeni ob ugotovitvi, da MIZŠ pod pretvezo reševanja stiske več kot 200 študentov grobo posega v sistem kakovosti v visokem šolstvu, sistem podeljevanja akreditacij in v pooblastila Nacionalne agencije za kakovost visokega šolstva. Ministrstvo namreč predlaga avtomatično podaljšanje trenutno nekareditiranim študijskim programom, brez vmesnega preverjanja kakovosti programov s
strani NAKVIS. Prav tako pa ministrstvo pušča na stežaj odprta vrata, da tudi vsi ostali visokošolski zavodi zaobidejo uveljavljen sistem podeljevanja akreditacij, ki v Sloveniji skrbi
za kakovost visokega šolstva že od leta 2010.

Predlagan sistem sprememb omogoča izmikanje visokošolskim zavodom, da izvajajo študijske programe mimo trenutno obstoječe zakonodaje, minimalnih kriterijev kakovosti in
evropsko priznanih standardov. Visokošolski zavodi bodo lahko zlorabljali predlagan sistem, saj jim predlog zakona omogoča javno veljavnost programov, kljub nedoseganju standardov
kakovosti. Tako bodo ob izteku 7-letne akreditacije zavodi še vedno lahko vpisovali študente
v prvi letnik študija, predlog zakona jim bo omogočal javno veljavnost brez izpolnjevanja strokovnih pogojev. ŠOS na takšen predlog ne more pristati in od ministrstva zahteva umik takšnega predloga iz vladne obravnave, saj bo sprejetje takšnega predloga pomenilo nepopravljivo škodo, ki jo bomo na dolgi rok zopet plačali študentje.

Žiga Schmidt (predsednik ŠOS): »Takšen poseg v sistem zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu pod pretvezo reševanja oškodovanih študentov je nedopusten in nesprejemljiv za študente. To je tako kot da bi Vlada z zakonom podaljšala uporabnost hrani, ki ji je že potekel rok uporabe in jo pustila na policah.«

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *