Priročnik za bruce 2016/17

 

                       KŠIBKO, NA POMOČ!

 

 

 

Začenja se novo študijsko leto in z njim tudi nova menjava študentov in BRUCEV! Pripravili smo kratek priročnik za bruce (verjamemo pa, da bodo te informacije prav prišle vsem študentom). Osredotočili se bomo predvsem na Ljubljano, ker bo tam študiralo največ bodočih študentov.

 

 

SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

 

Ena izmed zelo pomembnih stvari, ki jih moraš urediti pred študijem, je vozovnica za medkrajevni in mestni promet. S šolskim/študijskim letom 2016/2017 Ministrstvo za infrastrukturo uvaja enotno vozovnico IJPP (integrirani javni potniški promet). Sliši se zelo zapleteno, vendar pa ta novost za dijake in študente prinaša pozitivne spremembe.

Po starem sistemu smo študentje in dijaki lahko kupili mesečne vozovnice ali vozovnice za 10 voženj na mesec pri določenem prevozniku (Slovenske železnice, avtobusni prevozi …) in s to kartico smo lahko uporabljali le določen tip prevoza. Sedaj je to urejeno drugače. Nova vozovnica IJPP je vezana na relacijo, na izbrani relaciji pa lahko upravičenci izbiramo med različnimi vrstami prevoza.

Naj razložimo na primeru. Študent je iz Ilirske Bistrice, med študijskim letom pa živi v Ljubljani; torej potrebuje prevoz na relaciji Ilirska Bistrica–Ljubljana ter nato še mestni prevoz po Ljubljani (LPP). Njegova subvencionirana vozovnica bo kombinirana (medkrajevni + mestni prevoz). Nanašala se bo na relacijo Ilirska Bistrica–Ljubljana. Na tej relaciji lahko uporablja različne vrste prevoza (vlak, avtobus). Če se npr. do Postojne pripelje z avtobusom, nato pa prestopi na vlak do Ljubljane, se to upošteva kot ena vožnja. Prav tako se z isto vozovnico (kartico) vozi po Ljubljani z mestnim prevozom (trole). Na eni kartici je torej naloženih več vozovnic (medkrajevni in potniški promet).

 

Pravico do subvencioniranega prevoza imate vsi dijaki, študenti in udeleženci izobraževanj za odrasle, ki ste od šole/fakultete oddaljeni najmanj 2 km.

 

Kupiš lahko mesečno vozovnico, ki ti zagotavlja neomejeno število voženj na mesec (ta je lahko mesečna, polletna ali letna), ali vozovnico za 10 voženj na mesec (mesečno, polletno ali letno). Mesečna vozovnica za Ljubljanski potniški promet stane 10 evrov.

 

 

 

Kako do subvencionirane vozovnice?

 

–          Na spletni strani http://91.209.49.136/Web_vloga/Default.aspx izpolniš vlogo in jo natisneš.

–          Vlogo pošlješ na svojo fakulteto, da dobiš žig, velja pa tudi izpolnjena vloga v kombinaciji s potrdilom o vpisu.

–          Z vlogo se od 21. septembra 2016 dalje lahko zglasiš pri enem izmed prevoznikov (železniška postaja, avtobusna postaja), ki so vključeni v IJPP. Seznam prodajnih mest je dostopen na spletni strani IJPP (http://subvencije.ijpp.si/portal/).

 

 

Za pomoč pri uporabi Ljubljanskega potniškega prometa prilagamo shemo avtobusnih linij z vrisanimi fakultetami:

http://www.lpp.si/sites/default/files/lpp_si/stran/datoteke/shema_fakultete_januar_2014_a4_2mm.pdf

 

ŠTIPENDIJE

 

Ena izmed možnosti štipendiranja je Zoisova štipendija. Zoisovo štipendijo lahko pridobi študent, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezen uspeh.

 

Ustrezen uspeh:

–          za študente 1. letnika študija neposredno ob prehodu iz srednje šole na študij povprečna ocena 4,10 v zadnjem letniku srednje šole ALI dosežena zlata matura

–          za ostale študente pa povprečna ocena najmanj 8,50 ali uvrstitev med najboljših 5 % v svoji generaciji

 

Izjemni dosežki:

–          ob prehodu med ravnmi izobraževanja (v tem primeru med srednjo šolo in fakulteto) lahko uveljavljaš izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let

 

Vse o pogojih za pridobitev Zoisove štipendije je podrobno opisano v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115).

 

Osnovna Zoisova štipendija znaša 140 €. K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:

 

–          dodatek za bivanje v višini 80 €, če štipendist biva v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 €, pri čemer takemu štipendistu pripada možnost koriščenja 10 subvencioniranih vozovnic mesečno (do tega dodatka pa niste upravičeni, če živite v dijaškem domu ali drugi subvencionirani namestitvi, ste lastnik ali solastnik nepremičnine ali če uporabljate subvencionirano mesečno vozovnico)

 

–          za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 €.

 

Vlogo za oddajo Zoisove štipendije je potrebno oddati na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Dunajska 22, 1000 Ljubljana). Prijavnica je na voljo že od junija na njihovi spletni strani. Rok oddaje je vsako leto v začetku oktobra za študente, vlogo pa je mogoče oddati že junija in si tako zagotoviti mirno poletje.

 

 

 

Pri državnih štipendijah je v letu 2014 prišlo do nekaterih sprememb. Od 1. 1. 2014 se lahko hkrati z državno štipendijo prejema tudi drugo štipendijo (npr. občinsko, s strani države nesofinancirano kadrovsko štipendijo).

Z začetkom šolskega/študijskega leta 2014/2015 bo državne štipendije mogoče kombinirati s:

–          sofinancirano kadrovsko štipendijo,

–          štipendijo za deficitarne poklice,

–          štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

 

Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

 

Študenti vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. V mesecu avgustu (dijaki) oziroma septembru (študenti) vlagatelji na pristojni center za socialno delo lahko vložijo tudi nepopolno vlogo, če se zaradi vpisnih rokov posameznih izobraževalnih ustanov do takrat še ne bodo mogli vpisati.

Višina državne štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v % od neto povprečne plače. Višine le-teh se gibljejo med 70 in 190 €. Poleg osnovne državne štipendije lahko prejmete tudi dodatke: dodatek za uspeh, dodatek za oddaljenost bivanja in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Podrobne informacije v zvezi z državnimi štipendijami:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/

 

ŠTUDENTSKA PREHRANA

 

Bivanje v študijskem mestu prinese nekatere ugodnosti in med njimi je tudi možnost uporabe študentskih bonov. Uveden je sistem identifikacije in koriščenja bonov s pomočjo elektronskega medija (mobilnega telefona ali čip kartice). Vse informacije najdeš na spletni strani študentske prehrane https://www.studentska-prehrana.si/Pages/News.aspx.

 

Koraki prijave na študentske bone:

 

–          Na spletni strani izpolniš PRIJAVO ZA PRVI VPIS (https://www.studentska-prehrana.si/Pages/SignUp.aspx?step=1) ter vpisni obrazec natisneš.

–          Prijavo potrdiš na eni izmed točk Subvencionirane študentske prehrane (https://www.studentska-prehrana.si/Pages/Information.aspx?information=0).

S seboj prinesi natisnjen vpisni obrazec, dokazilo o statusu (potrdilo o vpisu), ter osebni dokument. Izbrati boš moral sredstvo, ki ga boš uporabljal za identifikacijo (mobilni telefon ali čip kartico). Referent ti natisne aktivacijsko kodo, s katero boš lahko dostopal do podatkov tudi prek spleta.

–          Z aktivacijsko kodo se prek spleta prijaviš in vpisni postopek je s tem tudi končan. Na internetni strani lahko pregleduješ porabljene bone, posebna obvestila, preostale bone, cene obrokov …

 

Ponudnikov študentske prehrane je v večjih mestih veliko. Seznam vseh lokalov, ki nudijo študentske bone, pa najdeš na tej strani:

https://www.studentska-prehrana.si/Pages/Directory.aspx

 

Študent je na mesec upravičen do toliko subvencij, kolikor je v tistem mesecu delovnih dni, torej ena subvencija na delovni dan (v višini 2,63 evra). Na dan lahko koristiš dva bona, med uporabo katerih mora preteči najmanj 4 ure. Vsakemu študentu pri subvencionirani prehrani pripada glavna jed in vsaj dva hoda (juha ali solata ali sladica ali sadje). Ob obroku študentu pripada še 2 dl vode. Bone je mogoče koristiti od 8. do 20. ure vse dni v letu, razen v obdobju med 15. julijem in 15. avgustom. Ko želiš koristiti bon, moraš gostincu svojo istovetnost  dokazati z osebnim dokumentom (na katerem je tvoja fotografija in osebni podatki) ali s študentsko izkaznico (na kateri mora biti fotografija).

 

ŠTUDENTSKI DOMOVI

 

Na izbiro za bivanje boš imel dve možnosti. Bivanje v študentskem domu ali bivanje pri zasebniku. Pomagali ti bomo predvsem pri informacijah bivanja v študentskih domovih.

Rok za prvo prijavo v študentske domove se vrti vsako leto okoli 10. avgusta, za podaljšanje bivanja v študentskih domovih pa okoli 22. avgusta. Vložiti moraš prošnjo in počakati, da pisarna za študentske zadeve obravnava tvojo prošnjo in te o odločitvi obvesti. Glede na proste kapacitete potem študenti s prednostnega seznama (prednostni seznam je sestavljen iz točk, ki so vezane na dohodek družine, dosežen uspeh v srednji šoli oziroma gimnaziji in oddaljenostjo prebivališča od kraja šolanja) dobivajo obvestila o napotitvi na vselitev, kar se lahko zgodi kadarkoli med letom. Torej lahko dobiš možnost vselitve v dom že septembra ali enkrat tekom celega leta. Vseliti si se dolžan v treh dneh od prevzema obvestila, sicer izgubiš pravico bivanja. Po navadi si sprejet v domove, ki so najbližje tvoji fakulteti. Stroški bivanja so zelo različni, praviloma pa se gibljejo med 40 in 120 evri na mesec. V Mariboru med 60 in 130, na Primorskem pa med 50 in 100.

 

 

 

ŠTUDENTSKA ZABAVA

 

No, pa smo prišli do zadnje in tudi najbolj zabavne točke tega priročnika. Poleg študija in vseh študijskih obveznosti je pomembno, da si vzameš kaj časa tudi zase in za druženje. V Ljubljani je možnosti za preživljanje prostega časa veliko več kot doma, zato si boš z lahkoto našel/našla kakšno dejavnost, ki bo zapolnila tvoj prosti čas in te sprostila.

Študentskih zabav se ne manjka. Največ zabav oziroma koncertov se odvija v maju, ko poteka tradicionalna Škisova tržnica in Majske igre. Ne smeš pozabiti tudi na bistriški žur v Ljubljani – Brkinsko fešto, ki ga vsako leto v marcu organizira Klub študentov Ilirska Bistrica. Med najbolj obiskane diskoteke v centru mesta spadajo: K4, TOP SIX Club, Pr’ Skelet Disco Bar, klub Nebotičnik, Cirkus in F Club. Kluba, ki se nahajata malce izven mesta, pa sta Orto bar in Mr. Stefan Braun, ki ju najdete na poti iz centra proti nakupovalnem središču BTC. Za vse alternativce pa moramo omeniti tudi Metelkovo, ki velja za središče alternativne kulture.

 

Vemo, da se ti poraja še veliko vprašanj in upamo, da si v tem priročniku našel/našla vsaj kakšen odgovor. Pred tabo je eno najlepših obdobij in poskusi ga izkoristiti po najboljših močeh. Če boš znal/znala najti pravo razmerje med učenjem in zabavo, je uspeh zagotovljen!

Če potrebuješ pomoč ali imaš še kakšno vprašanje, nas lahko kontaktiraš prek Facebook strani ali e-mail naslova ksibko@gmail.com, na voljo pa smo ti tudi vsak petek in soboto v času uradnih ur.

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *