RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS

Redna letna skupščina Kluba študentov Ilirska Bistrica
Klub študentov Ilirska Bistrica
Jurčičeva ulica 1
6250 Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, 21. november 2018
RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA
ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS
Na podlagi 5. člena Poslovnika o volitvah v organe Kluba Študentov Ilirska Bistrica
razpisujem kandidacijski postopek za mesta:

 Predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 Podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 Tajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 Blagajnik Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 Predstavnik dijaške sekcije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (1 mesto)
 Član nadzorne komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (3 mesta)
 Član disciplinske komisije Kluba Študentov Ilirska Bistrica (3 mesta)
 Svetnik v Svet ŠOLS (1 mesto)
 Svetnik v Zvezo ŠKIS (1 mesto)
Pravico voliti in biti voljen imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica s
stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica. Pravico biti voljen v Upravni odbor
Kluba študentov Ilirska Bistrica imajo vsi redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica
s stalnim prebivališčem v UE Ilirska Bistrica, ki so pred tem vsaj eno leto aktivno
sodelovali v Klubu in bili ali vodja vsaj ene projekta ali član nadzorne komisije,
disciplinske komisije ali svetnik kluba.
Člani s statusom dijaka lahko kandidirajo samo za funkcijo predsednik dijaške sekcije
Kluba študentov Ilirska Bistrica. Člani s statusom študenta pa za vse ostale funkcije v
organih Kluba študentov Ilirska Bistrica.

Kandidatura mora vsebovati:

– osebne podatke (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča,
telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija)

– podpisana izjava kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali
njenega podmladka

– podpisana izjava o kandidaturi

– opis dotedanjih aktivnostih dela na mladinskem področju, leto včlanitve v
Klub študentov Ilirska Bistrica

– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

Ob zaključku kandidacijskega postopka bo Nadzorna komisija Kluba študentov
Ilirska Bistrica v skladu z akti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrala kandidature ter
jih pregledala, sestavila listo kandidatov, jo objavila na spletni strani Kluba ter oglasni
deski Kluba in pripravila material, potreben za izvedbo volitev.
Pisno kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 9. 12. 2018 s priporočeno pošto,
poslano na sedež kluba Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska
Bistrica s pripisom »VOLITVE – ne odpiraj« ali oddano v času uradnih ur.

V skladu z volilnim pravilnikom Kluba študentov Ilirska Bistrica objavljam dnevni red
skupščine, ki bo potekala 14. decembra 2018 ob 19h v prostorih sejne sobe na Jurčičevi
ulici 1 v Ilirski Bistrici.
Dnevni red skupščine:
1. Predlog dnevnega reda
2. Potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2017/18
4. Finančno poročilo Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2017/18
5. Poročilo Nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2017/18
6. Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018/19
7. Potrditev in imenovanje volilne komisije
8. Predstavitev kandidatov
9. Volitve v organe kluba
10. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
11. Volitve svetnika v Zvezo ŠKIS
12. Razno

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *