RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS TER ZVEZO ŠKIS

 

 

 

 

 

Klub študentov Ilirska Bistrica

Jurčičeva ulica 1

6250 Ilirska Bistrica

 

Ilirska Bistrica, 21. november 2019

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KLUBA

ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA IN SVETNIKA V SVET ŠOLS TER ZVEZO ŠKIS

 

Na podlagi 5. člena Poslovnika o volitvah v organe Kluba Študentov Ilirska Bistrica

razpisujem kandidacijski postopek za naslednja mesta:

 

 • predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto),
 • podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto),
 • tajnik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto),
 • blagajnik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto),
 • predstavnik dijaške sekcije Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto),
 • član nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica (3 mesta),
 • član disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica (3 mesta),
 • svetnik v Svet ŠOLS (1 mesto),
 • svetnik v Zvezo ŠKIS (1 mesto).

 

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi študenti, ki so redni člani Kluba študentov Ilirska Bistrica in imajo stalno prebivališče v UE Ilirska Bistrica.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata;
 • mesto v organu Kluba, za katerega podaja kandidaturo;
 • naslov stalnega prebivališča;
 • datum rojstva in leto včlanitve v Klub;
 • ime šole ali fakultete;
 • opis dotedanjih aktivnosti dela na Klubu in na mladinskem področju nasploh;
 • originalno potrdilo o vpisu;
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidat mora kandidaturi priložiti pisno izjavo o tem, da ni član izvršnega odbora političnih organizacij in njihovih podmladkov.

 

Ob zaključku kandidacijskega postopka bo Nadzorna komisija Kluba študentov Ilirska Bistrica v skladu z akti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrala kandidature ter jih pregledala, sestavila listo kandidatov, jo objavila na spletni strani Kluba ter oglasni deski Kluba in pripravila material, potreben za izvedbo volitev.

Pisno kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 7. 12. 2019 s priporočeno pošto, poslano na sedež kluba Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica s pripisom »VOLITVE – ne odpiraj« ali jo oddati osebno v času uradnih ur.

 

V skladu z volilnim pravilnikom Kluba študentov Ilirska Bistrica objavljam dnevni red skupščine, ki bo potekala 21. decembra 2019 ob 18.00 v sejni sobi na Jurčičevi ulici 1 v Ilirski Bistrici.

 

Dnevni red skupščine:

 1. Predlog dnevnega reda
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018/19
 4. Finančno poročilo Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018/19
 5. Poročilo Nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018/19
 6. Sprejetje prenovljenih dokumentov Kluba študentov Ilirska Bistrica:
  • Statut Kluba študentov Ilirska Bistrica,
  • Poslovnik o delovanju disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica,
  • Poslovnik o delovanju nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica,
  • Poslovnik o delu upravnega odbora Kluba študentov Ilirska Bistrica,
  • Pravilnik o volitvah v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica.
 7. Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2019/20
 8. Potrditev in imenovanje volilne komisije
 9. Predstavitev kandidatov
 10. Volitve v organe kluba
 11. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 12. Volitve svetnika v Zvezo ŠKIS
 13. Razno

 

 

Monika Derenčin,

predsednica

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *