Razpis kandidacijskega postopka za organe Kluba študentov Ilirska Bistrica in svetnika v Svet ŠOLS

Klub študentov Ilirska Bistrica
Jurčičeva ulica 1
6250 Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, 22. oktober 2012

Zadeva: Razpis kandidacijskega postopka za organe Kluba študentov Ilirska Bistrica in svetnika v Svet ŠOLS

Na podlagi 5. člena Poslovnika o volitvah v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica,
razpisujem kandidacijski postopek za mesta:

• predsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto);
• podpredsednik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto);
• tajnik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto);
• blagajnik Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto);
• predstavnik dijaške sekcije Kluba študentov Ilirska Bistrica (1 mesto);
• član Nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica (3 mesta);
• član Disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica (3 mesta);
• svetnik v Svet ŠOLS (1 mesto);

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi redni člani Kluba s stalnim prebivališčem v upravni enoti Ilirska Bistrica. Pravico biti voljen v upravni odbor Kluba imajo vsi redni člani Kluba s stalnim prebivališčem v upravni enoti Ilirska Bistrica, ki so pred tem vsaj eno leto aktivno sodelovali v Klubu in bili ali vodja vsaj enega projekta ali član nadzorne komisije, disciplinske komisije ali svetnik Kluba.

Člani s statusom dijaka lahko kandidirajo samo za funkcijo predstavnik dijaške sekcije Kluba študentov Ilirska Bistrica. Člani s statusom študenta pa za vse ostale funkcije v organih Kluba študentov Ilirska Bistrica.

Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu:

• ime in priimek kandidata
• naslov stalnega prebivališča,
• datum in kraj rojstva ter leto včlanitve v Klub študentov Ilirska Bistrica,
• letnik in smer študija,
• originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
• opis dotedanjih aktivnosti dela na mladinskem področju,
• telefonsko številko kandidata,
• podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
• lastnoročni podpis kandidata.

Ob zaključku kandidacijskega postopka bo Nadzorna komisija Kluba študentov Ilirska Bistrica v skladu z akti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrala kandidature ter te kandidature pregledala, sestavila listo kandidatov, jo objavila na spletni strani kluba ter razglasni deski kluba in pripravila material, potreben za izvedbo volitev.

Pisno kandidaturo je potrebno oddati na sedež KŠIB-a v času uradnih ur (to ne velja za svetnika v Svet ŠOLS) ali priporočeno poslati po pošti na naslov: Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom » VOLITVE – ne odpiraj«, najkasneje do petka, 9. 11. 2012.

V Ilirski Bistrici, dne 22. 10. 2012

Lep pozdrav,

Jasmina Verbanac
Predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *