RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA SVETNIKA V SVETU ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ LOKALNIH SKUPNOSTI (Svet ŠOLS)

Ilirska Bistrica, 26. februar 2013

 

V skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov sveta ŠOLS in statutom ter volilnim
pravilnikom Kluba študentov Ilirska Bistrica se razpisuje kandidacijski postopek za mesto
svetnika v svetu ŠOLS s strani Kluba študentov Ilirska Bistrica.

 

 • RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA SVETNIKA V SVETU
  ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ LOKALNIH SKUPNOSTI (Svet ŠOLS)
  Kandidature za svetnika morajo biti oddane najkasneje do 29. 3. 2013 in s priporočeno pošto
  poslane na sedež kluba Klub študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica  s pripisom »VOLITVE – ne odpiraj«.Prijava mora vsebovati:
  – osebne podatke (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča,
  telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija)
  – podpisana izjava kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega
  podmladka
  – podpisana izjava o kandidaturi
  – potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

Kandidacijski postopek je odprt dne 26. februarja 2013.
Po preteku kandidacijskega postopka volilna komisija v roku treh (3) dni odpre prispele
prijave, pregleda njihovo skladnost z določili aktov KŠIB in Sveta ŠOLS, ter potrdi veljavne
kandidature ali zavrne neveljavne. Volilna komisija o tem vodi zapisnik.

Volilna komisija dan po odprtju kandidatur objavi seznam kandidatov na spletni strani KŠIB in oglasni deski kluba.

 

Kandidati, katerih kandidatura je bila zavrnjena, jo lahko dopolnijo ali se pisno pritožijo volilni komisiji v roku treh dni od objave seznama kandidatov. V kolikor je kandidatura tudi po tem roku nepopolna ali nepravilna, volilna komisija kandidaturo zavrže ali zavrne.

Če za v predpisanem roku ni vložena nobena kandidatura, se ponovi razpis kandidacijskega
postopka v skladu s statutom in pravilnikom o volitvah Kluba študentov Ilirska Bistrica in v
skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS.

Volitve bodo potekale na  izredni skupščini Kluba študentov Ilirska Bistrica, ki bo v petek 5. aprila 2013 ob 20:00 v sejni sobi na Jurčičevi 1, Ilirska Bistrica.

Predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica

Saša Štefančič

_______________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 20. člena Statuta Kluba študentov Ilirska Bistrica, sklicujem:

izredno skupščino Kluba študentov Ilirska Bistrica.

 

Vabimo vas, da se v petek, 5. aprila  2013 ob 20:00 udeležite izredne letne skupščine Kluba študentov Ilirska Bistrica, ki bo v sejni sobi na Jurčičevi ulici 1.

 

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda
 2. Volitve in imenovanja za svetnika v Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS)
 3. Razno

 

 

V upanju na snidenje vas lepo pozdravljam!

 

                                                                                                       Predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica

                                                                                                        Saša Štefančič

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *