Redna letna skupščina 2019

V soboto, 21. decembra 2019, smo se člani Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrali na
skupščini, na kateri smo izvolili novo vodstvo kluba. Najprej smo pregledali poročilo o delu in
finančno poročilo kluba za leto 2019 ter poročilo nadzorne komisije. Kandidatka za
predsednico, Kaja Boštjančič, je navzočim predstavila program dela KŠIB-a za leto 2020. Po
potrditvi in imenovanju volilne komisije ter predstavitvi kandidatov so potekale volitve.

Izvolili smo nov upravni odbor, ki bo KŠIB vodil v prihajajočem mandatnem letu.

Rezultati:
Predsednica: Kaja Boštjančič – 18 glasov
Podpredsednica: Lara Štemberger – 18 glasov
Tajnica: Anja Tomažič – 18 glasov
Blagajničarka: Nika Lilić – 18 glasov
Predstavnica dijaške sekcije: Eva Poklar – 18 glasov
Svetnica v Svetu ŠOLS in Zvezi ŠKIS: Sabina Prica – 18 glasov
Nadzorna komisija: Monika Derenčin – 18 glasov, Aljaž Jug – 18 glasov, Luen Zidar – 18
glasov
Disciplinska komisija: Nina Renko – 18 glasov, Lara Dujc – 18 glasov, Rok Renko – 18 glasov

Novoizvoljenim želimo veliko sreče in uspehov v prihajajočem mandatu!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *