REDNA LETNA SKUPŠČINA KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA 2017

V petek, 15. decembra 2017, smo se aktivisti Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrali na skupščini z
namenom, da bi izvolili novo vodstvo kluba. Skupaj smo pregledali še poročilo o delu kluba za leto
2016/17, finančno poročilo in poročilo nadzorne komisije. Kandidatka za predsednico, Monika
Derenčin, je navzočim predstavila še program dela KŠIB-a za leto 2016/17. Po potrditvi in imenovanju
volilne komisije ter predstavitvi kandidatov so potekale volitve.
Izvolili smo torej nov upravni odbor, ki bo vodil KŠIB v naslednjem letu. Rezultati so bili sledeči:
 Predsednica: Monika Derenčin
 Podpredsednica: Lara Dujc
 Tajnik: Žan Vičič
 Blagajničarka: Luen Zidar
 Predstavnica dijaške sekcije: Anja Tomažič
 Svetnica v Zvezi ŠKIS in v Svetu ŠOLS: Tina Hostinger

Novo nadzorno komisijo sestavljajo Eva Možina, Špela Tomšič in Urša Gombač, disciplinsko komisijo
pa Denise Dekleva, Kaja Boštjančič in Nina Renko.

Novemu upravnemu odboru želimo veliko sreče in uspehov v prihajajočem mandatu!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *