Prizadevamo si organizirati tudi športne dogodke in tako poskrbeti za rekreacijo naših članov, pri čemer velikokrat tudi sodelujemo s posamezniki, ki nas seznanijo s športno disciplino, s katero se ukvarjajo.