Rezultati volitev

V petek, 14. decembra 2018, smo se člani Kluba študentov Ilirska Bistrica zbrali na skupščini,
na kateri smo izvolili novo vodstvo kluba. Najprej smo pregledali poročilo o delu in finančno
poročilo kluba za leto 2018 ter poročilo nadzorne komisije. Kandidatka za predsednico,
Monika Derenčin, je navzočim predstavila program dela KŠIB-a za leto 2019. Po potrditvi in
imenovanju volilne komisije ter predstavitvi kandidatov so potekale volitve.

Izvolili smo nov upravni odbor, ki bo KŠIB vodil v prihajajočem mandatnem letu.

Rezultati:
Predsednica: Monika Derenčin – 20 glasov
Podpredsednica: Kaja Boštjančič – 20 glasov
Tajnica: Sabina Prica – 20 glasov
Blagajničarka: Luen Zidar – 20 glasov
Predstavnica dijaške sekcije: Eva Poklar – 25 glasov
Svetnica v Svetu ŠOLS in Zvezi ŠKIS: Sabina Prica – 20 glasov
Nadzorna komisija: Eva Možina – 20 glasov, Aljaž Jug – 20 glasov, Špela Tomšič – 20 glasov
Disciplinska komisija: Nina Renko – 20 glasov, Lara Dujc – 20 glasov, Rok Renko – 20 glasov

Novoizvoljenim želimo veliko sreče in uspehov v prihajajočem mandatu!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *