Shod Zoisovih štipendistov

V četrtek, 10. januarja 2013, se je pred Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve zbralo okoli 50 Zoisovih štipendistov. Medtem ko so nekateri prišli, ker jim je bil brez pravne podlage odvzet dodatek za bivanje v višini 85,53 evrov, pa drugi še vedno niso prejeli letošnjih odločb in so tako že tretji mesec ostali brez dohodka. Študenti so zato zahtevali pravično dodeljevanje dodatka za bivanje in razreševanje vlog v skladu s predpisanim dvomesečnim rokom.

Med študenti je bilo slišati mnogo zgražanja nad delovanjem  Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij, ki je letos prvič zahteval priložitev potrdila o začasnem prebivališču, za upravičenost študenta do dodatka za bivanje. Študenti o tem namreč niso bili niti primerno, niti pravočasno obveščeni, posledica pa je, da do dodatka niso upravičeni tisti, ki so začasno prebivališče prijavili po 1.10.2012. Študenti so nad tem zgroženi, saj sta Javni sklad in MDDSZ prvič odločala po neki novi interpretaciji zakonodaje, o tem pa štipendistov niso primerno obvestili.Mnogi so si tako (pre)pozno uredili začasno prebivališče, skladno z informacijo  Javnega sklada, in sicer šele, ko so se priselili v Ljubljano med 2. in 10. oktobrom.

”Torej mi se moramo držati rokov in ostalih meril, Javni sklad pa ne? Kakšna so torej merila za pridobitev dodatka?” – so se pritoževali njihovi kolegi, ki letošnjih odločb sploh še niso prejeli, in so tako že tretji mesec ostali brez prisluženega dohodka, hkrati pa ne vedo, ali bodo upravičeni do dodatka za bivanje ali ne.  Prenekateri študenti svojo stisko rešujejo s študentskim delom, vendar na ta račun trpi njihov študij, zaradi česar obstaja možnost da naslednje leto ne bodo več upravičeni do Zoisove štipendije. Večina pa je enotna – za težko prislužene štipendije so pripravljeni iti do konca in uporabiti vsa pravna sredstva.

Na Zvezi ŠKIS podpiramo študente pri njihovih zahtevah po hitrejšemu razreševanju vlog in pravičnemu dodeljevanju dodatka za bivanje, zato smo s 3. januarjem začeli z zbiranjem soglasij oškodovanih Zoisovih štipendistov za pritožbo na Urad varuha človekovih pravic, zaključili pa 13. januarja. Pred varuhom človekovih pravic nas bo zastopal Aljaž Petek, član Skupine za pravno pomoč in član Odbora za socialo in zdravstvo na Zvezi ŠKIS.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *