Sprejet Zakon o štipendiranju

S tretjim branjem v državnem zboru in z glasovanjem po tem je bil včeraj dokončno sprejet Zakon o štipendiranju. To za Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) pomeni velik uspeh, saj si je dolgo prizadevala za celostno ureditev sistema štipendiranja v Sloveniji. Kljub vsemu je to šele prvi korak na poti k urejanju problematike študentov, zato ŠOS poziva ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  dr. Anjo Kopač Mrak, da v čim krajšem času ustanovi delovno skupino za pripravo koncepta Zoisovega štipendiranja in ostalih aktov, ki so opredeljeni v zakonu.

Zakon o štipendiranju, ki bo začel veljati s 1. janarjem 2014, prinaša precej sprememb dosedanje ureditve štipendiranja v Sloveniji. Omogoča ponovno prejemanje državnih štipendij mladoletnih dijakov, določa novo vrsto štipendije za deficitarne poklice ter uvaja pomembno novost, tj. združevanje nekaterih vrst štipendij. To pomeni, da bodo dijaki ali študenti lahko hkrati prejemali državno in deficitarno oziroma kadrovsko štipendijo ali Zoisovo in deficitarno oziroma kadrovsko štipendijo, pri čemer višina združene štipendije ne bo navzgor omejena. Pri Zoisovih štipendijah se daje večji pomen izjemnim dosežkom, ocene pa ostajajo le še dopolnilni faktor. S tem se Zoisovim štipendijam vrača prvotna vloga, to je spodbujanje družbe odličnosti in nadarjenosti. Pomembne spremembe so tudi na področju kadrovskega štipendiranja. Uvaja se poskusno leto ter enomesečna delovna praksa, namen obeh ukrepov pa je, da se delodajalec in štipendist podrobneje spoznata. Višji je tudi delež sofinanciranja države, ki tako znaša do 70 odstotkov celotne kadrovske štipendije, vendar ne več kot 40 odstotkov minimalne plače.
Pred začetkom uresničevanja zakona v praksi pa je treba pripraviti oziroma sprememniti še podzakonske akte (pravilnike), ki so določeni v zakonu o štipendiranju. ŠOS pričakuje, da bo glede na usposobljenost kadra in poznavanje problematike povabljen k sodelovanju pri pripravi sprememb. Mitja Urbanc, predsednik ŠOS, je ob tem povedal: »Prehodili smo težko pot od predloga do sprejetja zakona, zato si bomo še naprej prizadevali, da se bo zakon v praksi tudi dosledno izvajal in ne bo postal mrtva črka na papriju. Primeri, kot smo jim priča še posebej letos, ko so študenti in dijaki več kot pol leta čakali na odločbe za Zoisove štipendije (odgovor na pritožbo pa večina še čaka), se v prihodnje ne smejo več ponoviti. Upamo, da se bodo te pomanjkljivosti z novim zakonom in pravilniki odpravile.«

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *