Spremembe študentskega dela

Zaradi pojava mnogo različnih, bolj ali manj pravilnih informacij o spremembah študentskega dela predstavljamo podatke o tem, kakšne naj bi spremembe pri obremenitvah študentskega dela sploh bile.

 

 

27. novembra 2014 je bilo na seji Vlade RS določeno besedilo zakonov, ki naj bi urejala spremembe študentskega dela (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja).

Trenutno govorimo le o predlogih zakonov, ki sta bila sprejeta na Vladi RS. Zakona pa še nista bila sprejeta v Državnem zboru ter posledično tudi še nista v veljavi. Uveljavitev sprememb se v primeru sprejetja zakonov v Državnem zboru predvideva v začetku leta 2015. Zaenkrat pa torej govorimo o predvidenih spremembah.

Od študentskega dela naj bi se po ureditvi:

— plačevala koncesijska dajatev v višini 16% in dodatna koncesijska dajatev v višini 2%,

— plačeval prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85%,

— plačeval prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%,

— s strani delodajalca plačeval prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53%,

— plačeval prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36%,

poleg tega pa se uvede minimalna urna postavka v višini 4,5 evra bruto oz. 3,8 neto.

Pripravili smo dva primera izračuna stroškov študentskega dela v primeru nove ureditve (v spodnji priponki). Prva tabela pokaže, kakšni so prispevki in strošek dela v primeru, da bi študent zaslužil 100 € (ter od tega plačal še prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5) ter dobil na račun končno (neto) izplačilo 84,50 €. Druga tabela pokaže, kakšen je strošek v primeru, da študent na račun dobi dejansko (neto) izplačilo 100 €. Obe tabeli imata tudi možnost preračunavanja glede na različne zneske, ki se jih lahko vnese v bela okenca v tabeli (formule so že vnesene).

Legenda tabel:

Neto znesek: pomeni dejansko izplačilo na transakcijski račun študenta (oziroma je bruto plača minus prispevki študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Bruto znesek: pomeni neto znesek + prispevek študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Bruto bruto znesek (ti. drugi bruto): pomeni bruto znesek (neto znesek + prispevek študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) + prispevki na plačo s strani delodajalca (koncesija, dodatna koncesija, DDV na koncesijo, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani delodajalca, prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter prispevek za zdravstveno zavarovanje). To je ti. celoten strošek študentskega dela.

Pojasnilo primera 1:

Študent, ki je do sedaj zaslužil 100 €, je na račun prejel izplačanih 100 €, delodajalec pa je poleg teh 100 € plačal še dodatnih 35,05 € (koncesija, dodatna koncesija, DDV na koncesijo, mesečno zdravstveno zavarovanje).

Študent, ki bi po novi ureditvi zaslužil 100 €, bi na račun prejel 84,5 €. 15,5 € bi plačal kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delodajalec pa bi zanj poleg teh 100 € plačal še 37,70 € (koncesija, dodatna koncesija, DDV na koncesijo, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani delodajalca, prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter prispevek za zdravstveno zavarovanje). Celoten strošek v tem primeru je torej 137,70 €.

Pojasnilo primera 2:

V primeru, da bi študent želel dejansko na račun prejeti 100 € neto (toliko kot sedaj), bi moral v celoti zaslužiti 118,34 € (18,34 € bi plačal študent za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), delodajalec pa bi potem za prispevke delodajalca plačal še 44,62 €. Celoten strošek v tem primeru je torej 162,96 €.

Namen teh tabel je lažje razumevanje verjetnih sprememb študentskega dela.

Dodatna vprašanja lahko naslovite na:  janja.hren.skis@gmail.com.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *