STOP populističnemu zakonu o odpravi volonterskih pripravništev

V četrtek, 12. marca, je Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide umaknil iz obravnave predlog Zakona o ukrepih na področju pripravništva, kar smo tekom postopka podpirali tudi na Zvezi ŠKIS. Urejanje področja pripravništva terja temeljito analizo stanja ter razpravo z deležniki, na podlagi tega pa pripravo sistemskih rešitev, kar je odbor naložil v pripravo Vladi in pristojnim ministrstvom.

Zveza ŠKIS je sodelovala in podpira skupno temeljno stališče Študentske organizacije Slovenije, Mladinskega sveta Slovenije in Sindikata Mladi plus, ki je, da so volonterska pripravništva nesprejemljiva in jih je potrebno ukiniti. Sočasno z ukinitvijo volonterskih pripravništev pa mora v veljavo stopiti sistem, ki bo dolgoročno zagotavljal sredstva za plačana pripravništva. Če ukinemo volonterska pripravništva, obenem pa ne zagotovimo sredstev za plačilo pripravništev, ustvarimo situacijo, v kateri postavimo tiste, ki naj bi jim z ukinjanjem volonterskih pripravništev pomagali, v nemogoč položaj. Tega pa smemo in ne bomo dovolili.

Rešitve, ki jih v tem trenutku ponuja predlog Zakona o ukrepih na področju pripravništva dolgoročno ne zagotavljajo vzpostavitve sistema plačanih pripravništev. Tega ne bi zagotovile niti spremembe zakona, ki jih je na svoji seji potrdila Vlada RS. Zato je odločitev Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, s katero se je obravnava predloga Zakona o ukrepih na področju pripravništvazamaknila, smiselna in pravilna.

Sklep Odbora DZ je sledil tudi odločitvi Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je nasprotovala trenutnemu predlogu zakona in predlagala, da se sprejem zakona odloži za obdobje treh mesecev. V tem času je potrebno pripraviti analizo stanja po pristojnih ministrstvih ter opraviti obsežne razprave z deležniki, kar bo služilo kot podlaga za vsebinsko dopolnitev ZUPPrip.

Odbor je po umiku predloga zakona, z enajstimi glasovi za in enim proti, sprejel tudi sklep, s katerim je Vladi RS naložil, da v roku treh mesecev pripravi celovito analizo o opravljanju pripravništva. Po posameznih ministrstvih je potrebno pripraviti vse relevantne podatke ter zagotoviti možnosti opravljanja plačanih pripravništev. V ta namen bodo preučili potrebe po opravljanju pripravništev in strokovnih izpitov, torej bo predlagana celovita, vsebinska in sistemska prenova področja pripravništev. Vlada bo pripravila tudi operativni načrt ureditve zaposlovanja diplomantov na obravnavanih področjih. Skladno z razpravo na seji odbora, mladi pričakujemo in zahtevamo medresorski pristop in sodelovanje z vsemi deležniki, predlagani ukrepi pa morajo predvideti tudi potrebna sredstva iz integralnega proračuna.

Predstavniki mladih smo zadovoljni, da so poslanci prisluhnili našim pomislekom glede predloga zakona in pozdravljamo sklepe, sprejete na seji Odbora, hkrati pa se zavedamo, da so sprejete zaveze samo korak v procesu urejanja področja pripravništev na smiseln in trajen način.

Študentska organizacija Slovenije
Mladinski svet Slovenije
Sindikat Mladi plus

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *