Študentske družine

Generalna skupščina Združenih narodov je 15. maj razglasila za Mednarodni dan družin. Kljub temu, da je ta dan na mednarodni ravni namenjen družinam že dvajset let imamo še danes težave z definicijami in zakonsko ureditvijo posebnih vrst družin. Ena izmed posebnih vrst družin so tudi študentske družine, kjer je eden izmed staršev (lahko tudi oba) študent.
Naša zakonodaja ne določa posebnega statusa študentskim družinam, vendar jih kljub temu tako obravnavamo in posledično jim pripadajo določene pravice in ugodnosti. Pravice kot so otroški dodatek, starševski dodatek in pomoč za opremo novorojenca pripada vsaki materi na podlagi naše zakonodaje. V zadnjih letih smo bili priča nižanju prispevkov tudi na tem področju.

V primeru starševstva med študijem študentkam na podlagi Zakona o visokem šolstvu pripada dodatno študijsko leto.

Bivanje v študentskem domu je dodatno urejeno za študentske družine. Poleg dodatnih točk za pridobitev postelje v študentskem domu, imajo nekateri domovi urejene posebne bivanjske prostore za študentske družine. Ravno tako imajo študenti starši pravico podaljšanja bivanja za eno leto, družina tudi lahko zaprosi za sprejem za bivanje v študentskem domu, če je bil otrok rojen po roku za oddajo prošnje.

Na področju študentske prehrane je študentska družina upravičena do deset dodatnih subvencioniranih obrokov na mesec na otroka.

Ravno tako se razlikuje obravnava staršev študentov na področju štipendiranja in sicer se ob prijavi za štipendijo določajo dohodki staršev študentov ne pa njihovih staršev kot ostalim študentom. Vsak študent, ki je starš, lahko zaprosi tudi za socialno pomoč na centru za socialno delo.

Področje študentskih družin do danes še ni dokončno urejeno, kar otežuje mnogim študentom vsakodnevno življenje ter dokončanje študija. Kljub temu, da je kar nekaj socialnih ugodnosti in dodatnih pravic naštetih za študentske družine, je za starše študente v vsakodnevnem življenju precej bolj zapleteno. Pridobivanje in izvajanje pravic je precej oteženo zaradi različnih definicij in področno razdrobljenih pravic. Zato je potrebna celovita in še pomembneje enotna ureditev področja študentskih družin v naši zakonodaji.

 

Avtor: Jasmina Zahirović

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *