Svetovni dan boja proti raku

Že šesto leto zapored Onkološki inštitut ter Zveza slovenskih društev proti raku, pod okriljem Mednarodne zveze proti raku (UICC), organizirata svetovni dan raka, ki je namenjen ozaveščanju prebivalstva, politikov in strokovne javnosti o pomenu raka za sodobno družbo. Letošnje leto poteka pod geslom Preženimo mite o raku!, z namenom približanja teme javnosti ter s tem razbijanja zmotnih predstav o tej bolezni.
V sklopu kampanje nas na svetovni ravni opozarjajo predvsem  na to, da se je potrebno o raku pogovarjati, nuditi podporo vsem bolnikom  in njihovim svojcem  ter poudarjajo naj tema raka ne ostaja tabu. Še vedno se dogaja se, da so bolniki v družbi nemalokrat diskriminirani, zato se nekateri odločijo diagnozo obdržati zase, medtem ko bi že s samim pogovorom s svojim partnerjem, družino in prijatelji preprečili občutke strahu, jeze, krivde ali osamljenost, ki se lahko pojavijo ob prejetju diagnoze.

Simptomi in znaki začetne bolezni so praviloma neznačilni, zato jih lahko pogosto pripišemo kakšni drugi, manj nevarni bolezni. V kolikor se težave pojavljajo dlje časa, več kot dva tedna,  je je priporočen posvet z izbranim zdravnikom . Čeprav večinokrat  ne bo šlo za resno bolezen, naj to presodi zdravnik. V primeru pojava naslednjih opozorilnih znakov:  spremembe pri odvajanju vode in blata, rane, ki se ne celi, neobičajne krvavitev iz katerekoli telesne odprtine, zatrdline v dojki ali katerem koli drugem delu telesa, težave pri požiranju, opazne sprememba kožne bradavice ali pigmentnega znamenja, dražeč kašeljega ali hripavosti, pa je možnost prisotnosti  raka večja  in je posvet z zdravnikom  nujneje potreben.
Že med evropskimi državami, na svetovni ravni pa še posebej, so razlike v dostopnosti do učinkovitega zdravljenja, kar se kaže tudi v različnem preživetju bolnikov z rakom. Ne glede na različne možnosti v posameznih državah, pa mora biti osnovno vodilo bolnikom lajšati trpljenje in jim omogočti najboljše zdravljenje, ki je v danih razmerah mogoče. Veliko vrst raka, ki so bili vzrok smrti v preteklosti, je danes že mogoče uspešno preprečiti ali vsaj učinkovito zdraviti. Za preprečevanje raka je pomemben zdrav življenjski slog ter redno samopregledovanje ter spremljanje sprememb na svojem telesu.
Z letošnjo temo dneva boja proti raku si organizacije po vsem svetu prizadevajo javnosti sporočiti, da so predsodki oziroma miti,  kot  na primer, da pogovor o tej bolezni ni potreben, da simptomi in znaki raka niso vedno očitni, da v zvezi z boleznijo ni  mogoče prav nič narediti ter da pravice do zdravljenja raka nimajo vsi, popolnoma neresnični ter opozarjajo, da je informiranje o tej bolezni le še eno izmed dejanj, ki jih lahko storimo v preprečevanju rakavih obolenj zase ter naše bližnje.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *