Vabilo na konferenco Priznajmo neformalno

Vljudno vas vabimo na konferenco »Priznajmo neformalno«, ki jo organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s partnerji (Zavod Nefiks, e-Študentski Servis, Mreža MINVOS, Zveza ŠKIS, idr.) in ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Konferenca bo potekala v torek, 25. februarja 2014 med 9.30 in 16.00 uro, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova cesta 16, Ljubljana).

Konferenca »Priznajmo neformalno« je nadaljevanje procesa, začrtanega z mednarodnim simpozijem »Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja«, ki smo ga izvedli oktobra 2013 ter z resolucijo »Priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji«, ki je bila sprejeta na simpoziju.

Resolucija govori o 4 nivojih priznavanja neformalnega izobraževanja, in sicer:

– Priznavanje neformalnega izobraževanja v formalnem izobraževanju.
– Priznavanje neformalnega izobraževanja v gospodarstvu in na trgu dela.
– Priznavanje neformalnega izobraževanja na sistemski ravni (ministrstva, pravna ureditev).
– Priznavanje neformalnega izobraževanja v mladinskem sektorju.

Mladi se v Sloveniji soočajo z veliko ovirami, tako pri vstopu na trg dela, pri uveljavljanju delovnih izkušenj, ki so jih pridobili s študentskim delom, ali pri priznavanju kompetenc, ki so jih pridobili zunaj programov formalnega izobraževanja. Odprava teh in še mnogo drugih ovir je jedro prizadevanj za priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji.

Tako je področje priznavanja neformalnega izobraževanja v Sloveniji aktualno in se razvija že vrsto let; vendar pa  nam doslej še ni uspelo uvesti celostne sistemske rešitve, niti nam ni uspelo iz idej in delnih rešitev preiti h konkretnim akcijskim načrtom in implementaciji dogovorjenih smernic, ki bi celostno uredili področje.

Na konferenci se bomo z vsakim od zgoraj omenjenih področij ukvarjali v okviru delovnih skupin na katerih bomo naslavljali naslednja vprašanja in cilje:

– Kaj je potrebno storiti za implementacijo resolucije?
– Katere so ovire in kako jih presegati?
– Predlogi za akcijski načrt
– Potencialna ustanovitev delovnih skupin za posamezno področje

Partnerji, ki organiziramo konferenco »Priznavajmo neformalno« verjamemo, da je na področju priznavanja neformalnega izobraževanja nujna vzpostavitev sodelovanja s ključnimi deležniki na vseh 4-ih nivojih priznavanja, opredeljenih v resoluciji. Prepričani smo, da bomo lahko skupaj z vami, na prihajajoči konferenci naredili korak naprej na področju priznavanja neformalnega izobraževanja v Sloveniji.

Udeležba na konfrenci je brezplačna. Potrebna pa je prijava preko spletnega obrazca.

Za kakršnakoli vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovi pr@mss.si ali na številki 041 897 616.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *