Volitve svetnika v svet ŠOLS

VOLITVE SVETNIKA V SVET ŠOLS IN ZVEZO ŠKIS KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA

Ilirska Bistrica, 15. februar 2014

V skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS je Upravni odbor Kluba študentov Ilirska Bistrica, na svoji 3. redni seji, dne 15. februarja 2014 sprejel sklep o razpisu volitev svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS.

Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS opredeljuje:

VI. KANDIDIRANJE

12. člen

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Po tem Volilna komisija preveri pravilnost oddane kandidature (najkasneje 3 dni po roku oddaje) in objavi seznam kandidatov. Za člane Volilne komisije je UO Kluba študentov Ilirska Bistrica s sklepom določil: Dejan Batista, Diana Iskra  in Patricija Dovgan.

Volitve bodo potekale v petek, 14. marca 2014, od 19 do 21 ure na sedežu Kluba študentov Ilirska Bistrica, Jurčičeva 1.

V tem času lahko vsi študentje, ki so v študijskem letu 2013/2014 člani Kluba študentov Ilirska Bistrica oddajo svoj glas.  Ob 21. uri bo Volilna komisija preštela glasove in objavila rezultate.

Sara Rolih

predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica

PDF

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *